Прикладна механіка (освітньо-наукова програма)

3.131.00.00 Прикладна механіка (освітньо-наукова програма)
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Галузь знань: Механічна інженерія