Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма)

3.275.03.04 Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: магістр з транспортних технологій на автомобільному транспорті
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 2 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Транспорт
Особливі умови вступу: Визначаються у Правилах прийому на навчання у кожному поточному році вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання навчального плану
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма базується на результатах сучасних знань з розумного транспорту і логістики в містах, міського пасажирського транспорту, моделювання транспортних потоків, управління дорожнім рухом, моделювання вантажних перевезень, управління транспортними потоками в центрі міст, впливу людини і середовища на безпеку та стабільність міської логістики, а також ефективності транспортних систем міст, що поглиблює фаховий світогляд і забезпечує підґрунтя, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.
Набуті компетентності: - уміння аналізувати та розробляти методи дослідження транспортних процесів; - уміння моделювати матеріальні та транспортні потоки; - уміння знаходити оптимальні рішення застосування розумного транспорту і логістики в містах; - оцінювати ефективність транспортних систем міст; - прогнозувати розвиток ринку транспортних послуг; - оцінювати вплив людини і середовища на безпеку та стабільність міської логістики.
- здатність дослідження і управління функціонуванням інтегрованих транспортних систем; - здатність до визначення та застосування перспективних напрямків моделювання транспортних процесів; - здатність до управління ланцюгами поставок та логістичними центрами; - здатність до управління пасажирськими перевезеннями за видами транспорту.
- здатність використовувати розумний транспорт і логістику в містах; - здатність управління транспортними потоками в містах; - здатність визначення впливу транспорту на навколишнє середовище.
Академічна мобільність: Між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими університетами
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій Ковалишин Володимир Володимирович
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010): - керівники підприємств, установ та організацій; - керівники малих підприємств без апарату управління; - викладачі; - інші професіонали; - інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою та частково англійською мовою. Університет-партнери програми: 1. Universita degli Studi di Roma Tor Vergata 2. Universita degli Studi di Roma “La Sapienza” 3. Hochschule Wismar, University of Applied Science: Technology, Business and Design 4. Silesian University of Technology 5. Грузинський технічний університет, м. Тбілісі 6. Батумська державна морська академія 7. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова 8. Національний транспортний університет 9. Житомирський державний технологічний університет 10. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України