Нафтогазова інженерія та технології

6.185.00.00 Нафтогазова інженерія та технології
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Галузь знань: Виробництво та технології