Нафтогазова інженерія та технології

6.185.00.00 Нафтогазова інженерія та технології
Кваліфікація:
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми:
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів:
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:
Галузь знань: Виробництво та технології
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання:
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
Академічна мобільність:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми: