Роботомеханічні системи та комплекси

8.131.00.01 Роботомеханічні системи та комплекси
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Галузь знань: Механічна інженерія