Технології машинобудування

8.131.00.03 Технології машинобудування
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Галузь знань: Механічна інженерія