Матеріалознавство

8.132.00.02 Матеріалознавство
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Галузь знань: Механічна інженерія