Колісні та гусеничні транспортні засоби

8.133.01 Колісні та гусеничні транспортні засоби
Кваліфікація:
Рік вступу: 2017
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄСТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, сьомий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Механічна інженерія
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності: – дослідницькі; – проектувальні; – технічні; – технологічні; – контрольні; – організаційні.
– досліджувати робочі процеси та характеристики автомобілів, їх систем і агрегатів; – проектувати нові моделі та модифікації існуючих моделей, їх систем та агрегатів автомобілів; – здійснювати технологічне забезпечення виробництва та його розвитку; – здійснювати технічне і організаційне забезпечення виробництва автомобілів.
– вміти розробляти дослідні і технічні проекти та робочу документацію механізмів та систем конструкцій автомобіля; – вміти планувати та проводити експериментальні дослідження колісних машин в лабораторних та дорожніх умовах; – вміти усувати виявлені несправності та невідповідності технічних характеристик систем і вузлів; – вміти обґрунтувати та розробити вимоги до конструкцій автомобіля; – вміти застосовувати математичні методи обробки результатів експериментальних досліджень; – вміти планувати процеси виробництва та технічного обслуговування автомобілів; – вміти використовувати інженерні розрахунки.
Академічна мобільність:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми: