Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма)

3.141.00.00 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма)
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Галузь знань: Електрична інженерія