Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

8.141.00.03 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Галузь знань: Електрична інженерія