Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

8.141.00.05 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Галузь знань: Електрична інженерія