Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)

3.153.00.00 Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування