Телекомунікації та радіотехніка

6.172.00.00 Телекомунікації та радіотехніка
Кваліфікація:
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми:
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів:
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання:
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
Академічна мобільність:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми: