Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

8.153.00.02 Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування