Фізична та біомедична електроніка

8.153.00.03 Фізична та біомедична електроніка
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування