Технології та засоби телекомунікацій

8.172.00.06 Технології та засоби телекомунікацій
Кваліфікація: Магістр з телекомунікацій та радіотехніки
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Особливі умови вступу: Абітурієнт повинен мати державний документ встановленого зразка про вищу освіту першого рівня (бакалавра), а також пройти тестування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Метою навчальної програми є забезпечити набуття теоретичних знань і практичних навичок та умінь для успішної професійної діяльності за спеціальністю "Технології та засоби телекомунікацій".
Програмні результати навчання: Знання: - основних принципів побудови цифрових систем зв'язку; - функціонування систем супутникового зв'язку; - основ моделювання і оптимізації систем та мереж телекомунікацій; - програмних інтерфейсів інфокомунікаційних систем; - методів контролю достовірності передавання інформації; - методів і засобів захисту інформації. Уміння: - математичне моделювання систем та засобів телекомунікацій; - розробка програмних інтерфейсів для мультисервісних мереж; - оптимізація систем та мереж телекомунікацій; - використання бездротових технологій для побудови мобільних систем зв'язку; - забезпечення контролю достовірності та захисту інформації в телекомунікаційних мережах.
Академічна мобільність: Немає, але мобільність заохочується та визнається згідно з процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Програма передбачає практику за темою магістерської кваліфікаційної роботи обсягом 9 кредитів
Керівник освітньої програми, контактна особа: Професор, д.т.н. Романишин Юрій Михайлович, Email: yuriy.romanyshyn1@gmail.com
Професійні профілі випускників: Випускники можуть реалізуватись в області інформаційних технологій,технологій та засобів телекомунікацій
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Можлива міжнародна кредитна мобільність на основі двосторонніх договорів між Національним університетом “Львівська політехніка” та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.