Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.058
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: професор Саницький Мирослав Андрійович доцент Позняк Оксана Романівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання та розуміння методологій складання принципових, функціональних, монтажних, структурних схем, технологічних регламентів, монтажних і складальних креслень, технічних описів, інструкцій з експлуатації та ін.; - знання основ економіки та управління проектами в виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей при розробці технологій будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; - виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі створення нових будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; - критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інформаційні технології в наукових дослідженнях • Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій • Інформаційно-економічне моделювання в будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни передбачає розгляд принципів побудови сучасних композиційних матеріалів та властивостей розчинів та бетонів як композиційних матеріалів. Особливості монолітного бетонування та малоенергомісткі технології виготовлення збірного залізобетону. Прогресивні методи виробництва вібропресованих бетонних виробів. Технологія виготовлення бетонів, що відрізняються підвищеними фізико-механічними характеристиками з використанням армуючих компонентів волокнистої будови (фібробетонів). Технологія високофункціональних бетонів нового покоління. Технологія модифікованих будівельних розчинів. Корозія бетону і залізобетону.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, реферат (45%) • підсумковий контроль (55 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (55%).
Рекомендована література: 1. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Саницький М.А. та ін. – К.: УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360с. 2. Саницький М.А. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник /Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. -132 с. 3. Бетони і будівельні розчини: Підручник. Гоц В.І., Павлюк В.В., Шилюк П.С. – К.: Основа, 2016. -568 с. 4. Зоткин А.Г. Бетон и бетонные конструкции. – К.: АСВ, 2016. – 328 с.

Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.061
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: професор Саницький Мирослав Андрійович доцент Позняк Оксана Романівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання та розуміння методологій складання принципових, функціональних, монтажних, структурних схем, технологічних регламентів, монтажних і складальних креслень, технічних описів, інструкцій з експлуатації та ін.; - знання основ економіки та управління проектами в виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей при розробці технологій будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; - виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі створення нових будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; - критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інформаційні технології в наукових дослідженнях • Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій • Інформаційно-економічне моделювання в будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни передбачає розгляд принципів побудови сучасних композиційних матеріалів та властивостей розчинів та бетонів як композиційних матеріалів. Особливості монолітного бетонування та малоенергомісткі технології виготовлення збірного залізобетону. Прогресивні методи виробництва вібропресованих бетонних виробів. Технологія виготовлення бетонів, що відрізняються підвищеними фізико-механічними характеристиками з використанням армуючих компонентів волокнистої будови (фібробетонів). Технологія високофункціональних бетонів нового покоління. Технологія модифікованих будівельних розчинів. Корозія бетону і залізобетону.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, реферат (45%) • підсумковий контроль (55 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (55%).
Рекомендована література: 1. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Саницький М.А. та ін. – К.: УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360с. 2. Саницький М.А. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник /Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. -132 с. 3. Бетони і будівельні розчини: Підручник. Гоц В.І., Павлюк В.В., Шилюк П.С. – К.: Основа, 2016. -568 с. 4. Зоткин А.Г. Бетон и бетонные конструкции. – К.: АСВ, 2016. – 328 с.