Інноваційні технології в будівництві

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.037
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: Гоголь Мирон Васильович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Здатність інтегрувати спеціалізовані концептуальні знання в галузі будівництва та цивільної інженерії, у поєднанні з дотриманням чинних нормативно-правових документів у сфері архітектури та будівництва, для вирішення складних інженерних задач відповідно до спеціалізації. 2. Здатність презентувати результати науково-дослідницької діяльності, готувати наукові публікації, брати участь у науковій дискусії на наукових конференціях, симпозіумах та здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти. 3. Здатність проводити комплексне маркетингове дослідження послуг з експертизи, розрахунку, проектування, будівництва, реконструкції, утримання та експлуатації будівель та споруд, розробляти та проводити ефективну продуктову, цінову, збутову політику підприємств в спеціалізації МБГ. 4. Здатність визначити технічний стан будівель, споруд і інженерних комунікацій міського господарства з подальшою розробкою рекомендацій щодо безпечної експлуатації замовником. 5. Здатність укладати договори на надання послуг з проектування, обстеження та ремонту будівель та споруд на підставі існуючих вимог міжнародного та національного договірного права. 6. Здатність ефективно використовувати інструментарій і технології сучасного менеджменту в управлінні державних та комерційних установ з проектування, монтажу та експлуатації систем МБГ та їх функціонуванні на міжнародному ринку будівельних послуг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Будівельні матеріали, хімія, будівельні конструкції, економіка будівництва, практика на будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Мета дисципліни: сучасної технології стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів та виробів, придбання комплексу знань в цій галузі, засвоєння передової організації виробничих процесів і їх застосування на практиці. Вивчення дисципліни передбачає вивчення таких розділів: Інновації при благоустрію території біля новозбудованих будівель. Благоустрій територій біля реконструйованих об’єктів. Інноваційні технології влаштування тротуарних плиток. Технологія влаштування водовідводу з прилеглих територій будівель і дощових вод. Нове в проведенні ремонтних робіт існуючих фасадів. Особливості влаштування декоративних обличкувальних матеріалів на фасадах новозбудованих об’єктів. Сучасна технологія зовнішніх малярних покрить. Основні поняття про гідрофобізацію. Особливості і переваги нанесення зовнішніх грунтовок. Теплотехнічні і технологічні вимоги до влаштування і утеплення фасадів. Технологія влаштування зовнішнього утеплення фасадів. Технологія влаштування одношарових стін будівель (по сучасних теплотехнічних вимогах). Характеристика різних методів утеплення будинків. Особливості виконання покрить будівель з утепленням. Технологія влаштування дахового покриття з метою використання мансардних приміщень. Особливості ремонту плоских покрівель. Технологія виконання ремонтних робіт плоских покрівель. Особливості утеплення існуючих покрівель. Особливості влаштування захисного шару на азбестоцементні (шиферні), черепичні і металеві покриття. Сучасне кольорове вирішення (комплексне) фасадів. Сучасне кольорове вирішення інтер’єрів. Особливості виконання внутрішніх малярних робіт механізованим способом. Технологія влаштування обличкувальних робіт із гіпсопаперових листів. Особливості (технологічні) внутрішнього комфорту. Особливості влаштування підвісних стель. Особливості влаштування підшивних стель. Особливості влаштування навісних підлог. Технологія влаштування декоративних внутрішніх малярних покрить. Технологія влаштування декоративних внутрішніх обличкувальних матеріалів. Особливості виконання гідроізоляційних покрить в санвузлах. Декоративні внутрішні покриття.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – 20 Екзамен Письмова компонента – 70 Усна компонента – 10
Рекомендована література: 1. Про інноваційну діяльність. Закон України № 40-ІV від 04.07.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakоn5.rada.gоv.ua/laws/shоw/40-15 2. Закон "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності" www.rada.kiev.ua 3. Менейлюк О.І., Дорофєєв В.С., Лукашенко Л.Е., Олійник Н.В., Москаленко В.І., Петровський А.Ф., Соха В.Г. Підручник для вузів. – К: - Освіта України; Одеська державна Академія будівництва та архітектури, 2011. – 534с. 4. Енергозбереження в житловому фонді: проблеми, практика, перспективи: Довриш / НДІпроектреконструкція; Deutshe Energie, 2006. -144с. 5. Карапузов Е.К., Соха В.Г., Остапенко Т.Е. Матеріали і технології в сучасному будівництві: -Підручник.-К.: Вища освіта, 2006.-495с. 6. Концепція впровадження ВІМ в Україні – Київ, 2020. 7. European Commission Joint Research Centre Institute for Energy and Transport - План дій для сталого енергетичного розвитку – 2014. 8. Руководство пользователя Tekla 2016i – 2016.