Організація ремонтно-реконструктивних робіт

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.038
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: Доцент, к.т.н. Іванейко І.Д.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати склад, порядок розроблення, погодження та застосування проектів організації будівництва, проекту виконання робіт та проектної документації для реконструкції об’єкту; • вміти розраховувати основні параметри організації робіт послідовним, паралельним та потоковим методом при циклічному їх виконанні ; • мати уявлення про основи і особливості організаційно-технологічного об’єднання декількох процесів для зведення об’єкту реконструкції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельні конструкції • Технологія будівельних процесів • Організація будівництва
Короткий зміст навчальної програми: Організаційні особливості об’єкта реконструкції: проектування, погодження, виконання будівельно-монтажних робіт, механізації; організація робіт підготовчого та основного періодів реконструкції; склад проекту організації будівництва та проекту виконання робіт та перелік документів та осіб для виконання проектів реконструкції об’єкту; організаційно-технологічні рішення з розбирання, руйнування, переобладнання та зведення об’єкту при реконструкції; організаційно-технічне рішення із застосуванням спеціальних, універсальних та технологічно-транспортних машин; моделювання виробничих процесів реконструкції об’єкту; конструктивна, організаційна та технологічна ув’язка вирішення посилення фундаментів та перекриття.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Організація будівництва / С.А.Ушацький, Ю.П.Шейко, Г.М. Тригер та ін.; За редакцією С.А. Ушацького. Підручник.- К.: Кондор, 2007. – 521 с. 2. ДБН А.3.1 – 5-2016 Організація будівництва. Київ. 2016. 3. ДБН А.2.2 - 3-2014 Склад, порядок розроблення, погодження та застосування проектної документації для будівництва. Київ. 2014. 4. Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт.( до ДБН А.3.1-5-96). Частина перша. Технологічна та виконавча документація. Київ. 1997. 5. СТО НОСТРОЙ 98-2013. Организация строительного производства Промышленное строительство реконструкция зданий и сооружений. ООО «ЦНИОМТП». М. : 2012. 115 с». М. : 2012. 115 с.

Організація ремонтно-реконструктивних робіт (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.042
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: Доцент, к.т.н. Іванейко І.Д.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати склад, порядок розроблення, погодження та застосування проектів організації будівництва, проекту виконання робіт та проектної документації для реконструкції об’єкту; • вміти розраховувати основні параметри організації робіт послідовним, паралельним та потоковим методом при циклічному їх виконанні ; • мати уявлення про основи і особливості організаційно-технологічного об’єднання декількох процесів для зведення об’єкту реконструкції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельні конструкції • Технологія будівельних процесів • Організація будівництва
Короткий зміст навчальної програми: Розрахунок фундаментів до зведення будівлі; розрахунок посилення фундаментів під повним навантаженням та на основу із розвантаженням; розрахунок обсягів робіт по зведенню фундаментів, робіт кам’яних та обличкування, по посиленню перекриття; розрахунок послідовності виконання робіт у матричній формі; оптимізація зведення об’єкту організаційно-технологічне об єднання робіт у комплексно-механізований процес.
Методи та критерії оцінювання: Захист виконаної згідно завдання роботи (100 %)
Рекомендована література: 1. Організація будівництва / С.А.Ушацький, Ю.П.Шейко, Г.М. Тригер та ін.; За редакцією С.А. Ушацького. Підручник.- К.: Кондор, 2007. – 521 с. 2. ДБН А.3.1 – 5-2016 Організація будівництва. Київ. 2016. 3. ДБН А.2.2 - 3-2014 Склад, порядок розроблення, погодження та застосування проектної документації для будівництва. Київ. 2014. 4. Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт.( до ДБН А.3.1-5-96). Частина перша. Технологічна та виконавча документація. Київ. 1997. 5. СТО НОСТРОЙ 98-2013. Организация строительного производства Промышленное строительство реконструкция зданий и сооружений. ООО «ЦНИОМТП». М. : 2012. 115 с». М. : 2012. 115 с.