Проектування систем вентиляції

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.113
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: д.т.н., проф. Желих Василь Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: використання студентами знань та навиків під час проектування та монтажу систем промислової вентиляції для виробничих приміщень різного призначення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: "Вища математика", "Фізика", "Хімія", "Санітарно-гігієнічні основи вентиляції", "Аеродинаміка вентиляції", "Спеціальні питання гідравліки", "Будівельна теплофізика", "Опалення".
Короткий зміст навчальної програми: Короткий опис призначення об’єкту; характеристика конструктивних елементів, технологічних особливостей окремих виробничих приміщень; розрахункові параметри зовнішнього та внутрішнього повітря для проектування систем вентиляції в теплий і холодний період року; визначення теплових навантажень приміщення та вибір систем опалення приміщень; вибір типу місцевих відсмоктувачів, розрахунок їх продуктивності; складання теплових балансів приміщень; розрахунок душування робочих місць у термічному відділенні; розрахунок загально обмінної вентиляції приміщень із врахуванням роботи місцевих систем вентиляції; розрахунок повітряно-теплової завіси для термічного відділення; розроблення систем вентиляції окремих виробничих приміщень; розрахунок повітряних балансів виробничих приміщень в теплий і холодний період року; аеродинамічний розрахунок вентиляційних систем: припливної та пневмотранспорту; підбір вентиляційного обладнання.
Методи та критерії оцінювання: Система оцінювання полягає у поточному контролі знань. Семестровий контроль проводиться у формі захисту курсової роботи.
Рекомендована література: 1. Жуковський С.С., Возняк О.Т., Довбуш О.М., Люльчак З.С. Вентилювання приміщень / Навчальний посібник для ВЗО 2. Отопление и вентиляция. Ч.ІІ. Вентиляция / Под ред. В.Н.Богословского - М.:Госстройиздат, 1976. 3. Гримитлин М.Н. Распределение воздуха в помещениях. - М.: Стройиздат, 1979. 4. Талиев В.Н. Аеродинамика вентиляции - М.: Стройиздат, 1979. 5. Русланов Б.М. и др. Отопление и вентиляция жилих и гражданских зданий: Проектирование. Справочник. - К.: Будівельник, 1983. - 272 с. 6. Внутренние санитарно-технические устройства: Справочник проектировщика, ч.2. Под ред. И.Г.Староверова - М.: Стройиздат, 1977 – 502 с. 7. Иванусь Є.М., Лабай В.Й., Жуковський С.С. Завдання і методичні вказівки до виконання курсового проекту "Вентиляція громадського будинку". - Львів: ЛПІ, 1991. - 44 с. 8. Полушкин В.И., Анисимов С.М., Васильев В.Ф., Дерюгин В.В. Вентиляция: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 416 с. 9. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование. / Под ред. Проф. Б.М.Хрусталева - М.: Изд-во АСВ, 2008. - 784 с., 183 ил.

Проектування систем вентиляції (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.117
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: д.т.н., проф. Желих Василь Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: використання студентами знань та навиків під час проектування та монтажу систем промислової вентиляції для виробничих приміщень різного призначення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: "Вища математика", "Фізика", "Хімія", "Санітарно-гігієнічні основи вентиляції", "Аеродинаміка вентиляції", "Спеціальні питання гідравліки", "Будівельна теплофізика", "Опалення".
Короткий зміст навчальної програми: Короткий опис призначення об’єкту; характеристика конструктивних елементів, технологічних особливостей окремих виробничих приміщень; розрахункові параметри зовнішнього та внутрішнього повітря для проектування систем вентиляції в теплий і холодний період року; визначення теплових навантажень приміщення та вибір систем опалення приміщень; вибір типу місцевих відсмоктувачів, розрахунок їх продуктивності; складання теплових балансів приміщень; розрахунок душування робочих місць у термічному відділенні; розрахунок загально обмінної вентиляції приміщень із врахуванням роботи місцевих систем вентиляції; розрахунок повітряно-теплової завіси для термічного відділення; розроблення систем вентиляції окремих виробничих приміщень; розрахунок повітряних балансів виробничих приміщень в теплий і холодний період року; аеродинамічний розрахунок вентиляційних систем: припливної та пневмотранспорту; підбір вентиляційного обладнання.
Методи та критерії оцінювання: Система оцінювання полягає у поточному контролі знань. Семестровий контроль проводиться у формі захисту курсової роботи.
Рекомендована література: 1. Жуковський С.С., Возняк О.Т., Довбуш О.М., Люльчак З.С. Вентилювання приміщень / Навчальний посібник для ВЗО 2. Отопление и вентиляция. Ч.ІІ. Вентиляция / Под ред. В.Н.Богословского - М.:Госстройиздат, 1976. 3. Гримитлин М.Н. Распределение воздуха в помещениях. - М.: Стройиздат, 1979. 4. Талиев В.Н. Аеродинамика вентиляции - М.: Стройиздат, 1979. 5. Русланов Б.М. и др. Отопление и вентиляция жилих и гражданских зданий: Проектирование. Справочник. - К.: Будівельник, 1983. - 272 с. 6. Внутренние санитарно-технические устройства: Справочник проектировщика, ч.2. Под ред. И.Г.Староверова - М.: Стройиздат, 1977 – 502 с. 7. Иванусь Є.М., Лабай В.Й., Жуковський С.С. Завдання і методичні вказівки до виконання курсового проекту "Вентиляція громадського будинку". - Львів: ЛПІ, 1991. - 44 с. 8. Полушкин В.И., Анисимов С.М., Васильев В.Ф., Дерюгин В.В. Вентиляция: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 416 с. 9. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование. / Под ред. Проф. Б.М.Хрусталева - М.: Изд-во АСВ, 2008. - 784 с., 183 ил.