Проектування систем теплопостачання

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.114
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: Савченко О.О.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНС4 (Здатність здійснювати постановку задачі досліджень, проведення теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз результатів та їх впровадження.) ПРНС10 (Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань галузі з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вентиляція Нетрадиційні джерела енергії Теплопостачання Кондиціонування повітря та холодопостачання
Короткий зміст навчальної програми: Метою вивчення даної дисципліни є набуття студентами знань з питань постачань населених пунктів тепловою енер-гією з конструювання теплопроводів теплових мереж, способів прокладання їх, побудова систем автоматизації теплових мереж. Освоєння матеріалу курсу дає змогу оволодіти спеціалістам сучасними методами вирішення технічних задач при проектуванні систем теплопостачання. Викладач зобов’язаний дати системні знання з питань влаштування інженерних систем населених пунктів, промислових підприємств та будівель різного призначення, які відповідають сучасним вимогам.
Методи та критерії оцінювання: 30 поточний контроль 70 екзамен
Рекомендована література: 1. Єнін П.М., Швачко Н.А. Теплопостачання (частина 1 «Теплові мережі та споруди»). Навчальний посібник. К.: Кондор, 2007. – 244с. 2. ДБН В.2.5-64: 2012. Внутрішній водопровід і каналізація. К. – 2013р. 3. ДБН. 2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та спору-ди. Теплові мережі. К. – 2008 р. 4. Проектирование теплоснабжения. Пешехонов Н.И. – Киев: Вища школа. Главное изд – во, 1982. – 328 с. 5. СНиП 2.04.07 – 86. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР, 1987. -48. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 56с.

Проектування систем теплопостачання (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.118
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: Савченко О.О.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНС4 (Здатність здійснювати постановку задачі досліджень, проведення теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз результатів та їх впровадження.) ПРНС10 (Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань галузі з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вентиляція Нетрадиційні джерела енергії Теплопостачання Кондиціонування повітря та холодопостачання
Короткий зміст навчальної програми: Метою вивчення даної дисципліни є набуття студентами знань з питань постачань населених пунктів тепловою енер-гією з конструювання теплопроводів теплових мереж, способів прокладання їх, побудова систем автоматизації теплових мереж. Освоєння матеріалу курсу дає змогу оволодіти спеціалістам сучасними методами вирішення технічних задач при проектуванні систем теплопостачання. Викладач зобов’язаний дати системні знання з питань влаштування інженерних систем населених пунктів, промислових підприємств та будівель різного призначення, які відповідають сучасним вимогам.
Методи та критерії оцінювання: 30 поточний контроль 70 екзамен
Рекомендована література: 1. Єнін П.М., Швачко Н.А. Теплопостачання (частина 1 «Теплові мережі та споруди»). Навчальний посібник. К.: Кондор, 2007. – 244с. 2. ДБН В.2.5-64: 2012. Внутрішній водопровід і каналізація. К. – 2013р. 3. ДБН. 2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та спору-ди. Теплові мережі. К. – 2008 р. 4. Проектирование теплоснабжения. Пешехонов Н.И. – Киев: Вища школа. Главное изд – во, 1982. – 328 с. 5. СНиП 2.04.07 – 86. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР, 1987. -48. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 56с.