Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.060
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: доцент Каганов В.О.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності; - Застосовувати сучасні математичні методи для аналізу статистичних даних, розрахунку та оптимізації параметрів проектування та технологічних процесів зведення будівель та споруд; - Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур; - Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельна техніка. • Механічне обладнання підприємчтв будівельної індустрії • Основи виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій • Арматура для залізобетонних конструкцій
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни передбачає вивчення способів прискорення тверднення бетону. Тверднення бетону в умовах пар прогрівання. Прогрівання бетону в газоповітряному середовищі. Електротеплова обробка залізобетонних виробів. Контроль та регулювання процесу тверднення бетону. Резерви зниження енергозатрат на теплову обробку бетону. Нові способи і агрегати для теплової обробки бетону.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, реферат (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: Електронна адреса сайту, матеріали якого можуть бути використані для вивчення дисципліни - http://vns. Ip.edu.ua/course/view.php?id= 13241. 1. В.І. Гоц.Бетонні та будівельні розчини, К., ТОВ УВПК « Ексоб», К„ КНУБА, 2003. 2. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. Проектування складів бетонів. Монографія. - Рівне: НУ РГП. 2015 р. - 353 с. 3. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л.Основи бетонування.С.Пб, Стройбетон, 2006 р. - 682 с.

Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій (курсовий проект)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.062
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: доцент Каганов В.О.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності; - Застосовувати сучасні математичні методи для аналізу статистичних даних, розрахунку та оптимізації параметрів проектування та технологічних процесів зведення будівель та споруд; - Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур; - Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельна техніка. • Механічне обладнання підприємчтв будівельної індустрії • Основи виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій • Арматура для залізобетонних конструкцій
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни передбачає вивчення способів прискорення тверднення бетону. Тверднення бетону в умовах пар прогрівання. Прогрівання бетону в газоповітряному середовищі. Електротеплова обробка залізобетонних виробів. Контроль та регулювання процесу тверднення бетону. Резерви зниження енергозатрат на теплову обробку бетону. Нові способи і агрегати для теплової обробки бетону.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, реферат (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: Електронна адреса сайту, матеріали якого можуть бути використані для вивчення дисципліни - http://vns. Ip.edu.ua/course/view.php?id= 13241. 1. В.І. Гоц.Бетонні та будівельні розчини, К., ТОВ УВПК « Ексоб», К„ КНУБА, 2003. 2. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. Проектування складів бетонів. Монографія. - Рівне: НУ РГП. 2015 р. - 353 с. 3. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л.Основи бетонування.С.Пб, Стройбетон, 2006 р. - 682 с.