Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.O.075
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: доцент Собко Юрій Мирославович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати методи автоматизованого проектування плану, поздовжнього профілю, земполотна, дорожніх одягів, штучних споруд, транспортних розв’язок • вміти запроектуватии земляне полотно в різних складних умовах і усі елементи автомагістралей • вміти запроектувати і розрахувати мостові переходи і транспортні розв’язки в різних рівнях • вміти проектувати автомобільні дороги з використанням САПР КРЕДО
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інженерна геологія. • Комп'ютерні технології в транспортному будівництві. • Дорожньо-будівельні матеріали. • Механіка грунтів. • Гідравліка, гідрологія та гідрометрія. • Інженерна геодезія.
Короткий зміст навчальної програми: Базові положення про автоматизоване проектування автомобільних доріг. Методи автоматизованого проектування плану, поздовжнього профілю, земполотна, дорожніх одягів, штучних споруд, транспортних розв’язок; методи оцінювання проектних рішень.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на практичних заняттях (30%) • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен)
Рекомендована література: 1. Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог. Дороги 1.7. Руководство пользователя для начинающих. Кредо-Диалог, Минск. 2016. 2. Автомобільні дороги: ДБН В. 2.3-4-2015. – К., 2016. – 115 с. 3. Мовчан М.І., Собко Ю.М. Проектування автомобільних доріг. – Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 113. 4. Філіппов В.В. Автоматизоване проектування автомобільних доріг: Навч. посібник. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 288 с.

Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів (курсовий проект)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.O.080
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: доцент Собко Юрій Мирославович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати принципи техніко-економічного обгрунтування усіх елементів автомобільної дороги на основі комплексного врахування її народно-господарського значення, природних умов, безпеки перевезень; • вміти запроектувати автомобільну дорогу в плані та поздовжньому і поперечних профілях за допомогою САПР КРЕДО; • вміти забезпечити міцність та стійкість земляного полотна; • вміти розраховувати об’єми земляних робіт за допомогою САПР КРЕДО.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інженерна геологія. • Комп'ютерні технології в транспортному будівництві. • Дорожньо-будівельні матеріали. • Механіка грунтів. • Гідравліка, гідрологія та гідрометрія. • Інженерна геодезія.
Короткий зміст навчальної програми: План варіантів траси на карті в горизонталях. Поздовжній профіль основного варіанту в масштабах: горизонтальний 1:5000, вертикальний 1:500, масштаб грунтів 1:50. Робочі поперечні профілі в масштабі 1:100. Зміст пояснювальної записки. 1. Характеристика природних умов району проектування. 2. Технічні нормативи на проектування дороги заданої категорії згідно ДБН В.2.3-4-2015. 3. Відомість прямих, кругових і перехідних кривих для усіх варіантів траси з перевірками. 4. Опис варіантів траси, порівняння і вибір основного. 5. Визначення керівної робочої відмітки. 6. Опис поздовжнього профілю основного варіанту. 7. Опис поперечних профілів земляного полотна. 8. Розрахунок об’ємів земляних робіт.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на практичних заняттях (30%) • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, залік)
Рекомендована література: 1. Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог. Дороги 1.7. Руководство пользователя для начинающих. Кредо-Диалог, Минск. 2016. 2. Автомобільні дороги: ДБН В. 2.3-4-2015. – К., 2016. – 115 с. 3. Мовчан М.І., Собко Ю.М. Проектування автомобільних доріг. – Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 113.