Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.O.076
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Х.С., доцент Сідун Ю.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати інноваційні технології дорожньої галузі, а також промисловості дорожньо-будівельних матеріалів; • вміти застосовувати інноваційні технології та матеріали під час будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг та аеродромів; • мати уявлення про сучасні тенденції розвитку дорожніх технологій та дорожньо-будівельних матеріалів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вишукування та проектування автомобільних доріг і проектування міських вулиць. • Технологія будівництва та реконструкції автомобільних доріг. • Виробничі підприємства та дорожньо-будівельні матеріали.
Короткий зміст навчальної програми: Модифікація бітумів і бітумні емульсії. Литі емульсійно-мінеральні суміші. Тонкошарові покриття. Щебенево-мастиковий асфальтобетон. Геосинтетичні матеріали в дорожньому будівництві. Технології ресайклінгу дорожніх одягів. Сучасні технології ремонту асфальтобетонних покриттів.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен)
Рекомендована література: 1. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг: навч. Посібник / С.Й. Солодкий. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 140с. 2. Дорожні одяги: навч. Посібник / С.Й. Солодкий. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 162с. 3. Державні будівельні норми України. Автомобільні дороги. Ч.І. Проектування. Ч. ІІ. Будівництво. ДБН В.2.3.-4:2015. – К., 2015. – 111 с.