Реконструкція та ремонт будівель та споруд

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.E.045
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н., доцент Котів Михайло Васильович, к.т.н., ст. викладач Петренко Олексій Вікторович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Проектувати технологічні процеси зведення і опорядження будівель (споруд) та монтажу інженерних систем і мереж. - Організовувати та управляти будівельними процесами при зведенні об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонті й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці. - застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - “Архітектурні конструкції”; - „Будівельні конструкції”; - „Будівельна механіка”; - “Технологія будівельного виробництва”; - “Технологія зведення будівель і споруд міського господарства”; - „ Організація, планування і управління будівництвом”.
Короткий зміст навчальної програми: Огляд і обстеження будівель і споруд міського господарства, основні дефекти і пошкодження основних конструкцій будівель і споруд, їх вплив на несучу здатність. Основні схеми і способи підсилення конструкцій із дерева, сталевих і залізобетонних конструкцій. Підсилення кам»яних і армокам»яних конструкцій. Підсилення основ і фундаментів будівель і споруд. Розрахунок конструкцій як на стадії їх підсилення з врахуванням існуючих в них дефектів і пошкоджень так і на стадії їх експлуатації в майбутньому. Технологія виконання робіт по підсиленню конструкцій, включення в роботу нових елементів підсилення, проектування з»єднань елементів підсилення з існуючими елементами, розробка технологічних карт на основні комплекси ремонтно-будівельних робіт. Котроль якості і приймання виконаних робіт. Техніка безпеки.
Методи та критерії оцінювання: - підсумковий контроль 100%, контрольний захід - диференційований залік.
Рекомендована література: 1. Литвинов О.О. и др..Технология строительного производства.. К.: Вища школа, 1986. 2. Швиденько В.І. Монтаж будівельних конструкцій. К.: Вища школа, 1987 р. 3. Атаєв С.С. Індустріальна технологія будівництва з монолітного бетону. М.: Стройиздат, 1989. 4. Яворський В.Р. Механізація монтажних робіт при капітальному ремонті будинків. К.: Будівельник, 1972. 5. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи./ МІНБУД України. ./ МІНБУД України. – Київ.: 2006р.-75с.; 6. ДБН В.3.1 -2002. Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних конструкцій і основ промислових будівель та споруд ./ МІНБУД України. – Київ.: 2002р.- 185 с.; 7. ДБН А.3.2-2.-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві ./ МІНБУД України. – Київ.: 2009р.-180с.; 8. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. ./ МІНБУД України. – Київ.: 2009р.-83с.; 9. ДБН В.2.6-163-2010. Сталеві конструкції. / МІНБУД України./ МІНБУД України. – Київ.: 2011р.-202с.; 10. ДБН В.2.6-98-2009. Бетонні та залізобетонні конструкції./ МІНБУД України. – Київ.: 2011р.-73с.; 11. ДБН.В.2.6-161-2010. Дерев»яні конструкції./ МІНБУД України. – Київ.: 2010р.-96с.; 12. ДБН В.2.6-162-2010. Кам’яні та армокам»яні конструкції. ./ МІНБУД України. – Київ.: 2010р.-103с.; 13. Михалко В.Р. Ремонт конструкцый крупнопанельных зданий.-М., Стройиздат, 1986,-312С.; 14. Яворський В.Р. Механізація монтажних робіт при капітальному ремонті будинків. –К., Будів.1972. –99С.; 15. Кушнирюк Ю.Г. и др. Справочник по технологии капитального ремонта жилых и общетсвенных зданий. К.: Будівельник, 1989. –256С.

Реконструкція та ремонт будівель та споруд (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.E.048
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н., доцент Котів Михайло Васильович, к.т.н., ст. викладач Петренко Олексій Вікторович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Засвоїти на практиці основні схеми та способи підсилення основних конструкцій будівель і споруд міського господарства, а також навчитися робити правильний підбір методів розрахунку вибраних способів підсилення з врахуванням наявних в них дефектів і пошкоджень. Вміти практично розраховувати, проектувати та конструювати будівельні конструкції в процесі їх підсилення під навантаженням, вибирати ефективні способи підсилення та ремонту конструкцій, розробляти технологічні карти на основні комплекси ремонтно-будівельних робіт, розраховувати основні техніко-економічні показники проекту
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - “Архітектурні конструкції”; - „Будівельні конструкції”; - „Будівельна механіка”; - “Технологія будівельного виробництва”; - “Технологія зведення будівель і споруд міського господарства”; - „ Організація, планування і управління будівництвом”.
Короткий зміст навчальної програми: Огляд і обстеження будівель і споруд міського господарства, основні дефекти і пошкодження основних конструкцій будівель і споруд, їх вплив на несучу здатність. Основні схеми і способи підсилення конструкцій із дерева, сталевих і залізобетонних конструкцій. Підсилення кам»яних і армокам»яних конструкцій. Підсилення основ і фундаментів будівель і споруд. Розрахунок конструкцій як на стадії їх підсилення з врахуванням існуючих в них дефектів і пошкоджень так і на стадії їх експлуатації в майбутньому. Технологія виконання робіт по підсиленню конструкцій, включення в роботу нових елементів підсилення, проектування з»єднань елементів підсилення з існуючими елементами, розробка технологічних карт на основні комплекси ремонтно-будівельних робіт. Котроль якості і приймання виконаних робіт. Техніка безпеки.
Методи та критерії оцінювання: - підсумковий контроль 100%, контрольний захід - диференційований залік.
Рекомендована література: 1. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи./ МІНБУД України. ./ МІНБУД України. – Київ.: 2006р.-75с.; 2. ДБН В.3.1 -2002. Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних конструкцій і основ промислових будівель та споруд ./ МІНБУД України. – Київ.: 2002р.- 185 с.; 3. ДБН А.3.2-2.-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві ./ МІНБУД України. – Київ.: 2009р.-180с.; 4. ДБН В.2.6-163-2010. Сталеві конструкції. / МІНБУД України./ МІНБУД України. – Київ.: 2011р.-202с.; 5. ДБН В.2.6-98-2009. Бетонні та залізобетонні конструкції./ МІНБУД України. – Київ.: 2011р.-73с.; 6. ДБН.В.2.6-161-2010. Дерев»яні конструкції./ МІНБУД України. – Київ.: 2010р.-96с.;