Енергетичний аудит будівель та поруд

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.00.M.015
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна