Проектування систем опалення

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.E.121
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: Степан Шаповал
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. вибрати і законструювати системи опалення: водяну та електричну; 2. підібрати поверхню нагрівальних приладів в ситемах опалення; 3. виконати гідравлічний розрахунок систем оаплення; 5. визначити техніко-економічні показники системи опалення; 6. провести теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій при їх реконструкції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Будівельна теплофізика; Тепломасообмін; Опалення; Теплопостачання. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Проектування систем теплопостачання; Проектування систем газопостачання; Проектування систем кондиціювання повітря та холодопостачання.
Короткий зміст навчальної програми: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати як класифікуються системи опалення ; яке обладнання використовується у вказаних системах; підбирати схеми місцевих і центральних систем опалення. Основне обладнання систем водяного та електричного опалення; визначаи систем і основні конструктивні особливості; матеріал трубопроводів. У процесі викладання дисципліни «Проектування систем опалення» здійснюється вивчення основ роботи систем опалення, визначення сфер їх застосування, санітарно-гігієнічні показники, та навчання студентів розрахунку даних систем і привити їм навичку у виготовленні проектної документації на реальній підоснові.
Методи та критерії оцінювання: Розподіл балів: -лабораторні роботи: 20; - практичні заняття - 20; - екзамен 60.
Рекомендована література: 1. Дослідження роботи діючого центрального теплового пункту: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Теплопостачання" для студентів базового напряму 6.060101 „Будівництво" / Укл.: В. Ю. Ярослав, Ю. С. Юркевич, С. П. Шаповал — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2014. — 11 с. 2. Визначення технічних характеристик основного і допоміжного обладнання діючого джерела теплопостачання: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Теплопостачання" для студентів базового напряму 6.060101 "Будівництво" / Укл.: В. Ю. Ярослав, Ю. С. Юркевич, С. П. Шаповал — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2014. -14 с. 3. Електричне опалення будівель. Савченко О. О., Щербатюк Б. І. Посібник. В-во НУ "Львівська політехніка". Л., 2014. 4. Щербатюк Б. І. Енергоощадні системи опалення будинків. Посібник. В-во НУ "Львівська політехніка". Л., 2002. 5. Богословский В. Н., Сканави А. Н. Отопление.- М.: Стройиздат,1991. 6. ДБН В.2.б-31:2006. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. - К.: Мінбуд України, 2006. - 65 с. 7. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. - К.: Мінрегіонбуд України, 2011. 120 с. 8. Зміна №1 до ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. - К.: Мінбуд України, 2013. — 11 с. 9. ДБН В.2.5-67:2013. Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування. — К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України — 2013. — 167 с. 10. ДБН В 2.5-24-2012. Електрична кабельна система. - К.: Мінрегіон України, 2012.

Проектування систем опалення (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.E.124
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: Степан Шаповал
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. вибрати і законструювати системи опалення: водяну та електричну; 2. підібрати поверхню нагрівальних приладів в ситемах опалення; 3. виконати гідравлічний розрахунок систем оаплення; 5. визначити техніко-економічні показники системи опалення; 6. провести теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій при їх реконструкції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Будівельна теплофізика; Тепломасообмін; Опалення; Теплопостачання. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Проектування систем теплопостачання; Проектування систем газопостачання; Проектування систем кондиціювання повітря та холодопостачання.
Короткий зміст навчальної програми: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати як класифікуються системи опалення ; яке обладнання використовується у вказаних системах; підбирати схеми місцевих і центральних систем опалення. Основне обладнання систем водяного та електричного опалення; визначаи систем і основні конструктивні особливості; матеріал трубопроводів. У процесі викладання дисципліни «Проектування систем опалення» здійснюється вивчення основ роботи систем опалення, визначення сфер їх застосування, санітарно-гігієнічні показники, та навчання студентів розрахунку даних систем і привити їм навичку у виготовленні проектної документації на реальній підоснові.
Методи та критерії оцінювання: Розподіл балів: - пояснювальна записка: 40; - креслення: 30; - захист роботи: 30.
Рекомендована література: 1. Дослідження роботи діючого центрального теплового пункту: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Теплопостачання" для студентів базового напряму 6.060101 „Будівництво" / Укл.: В. Ю. Ярослав, Ю. С. Юркевич, С. П. Шаповал — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2014. — 11 с. 2. Визначення технічних характеристик основного і допоміжного обладнання діючого джерела теплопостачання: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Теплопостачання" для студентів базового напряму 6.060101 "Будівництво" / Укл.: В. Ю. Ярослав, Ю. С. Юркевич, С. П. Шаповал — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2014. -14 с. 3. Електричне опалення будівель. Савченко О. О., Щербатюк Б. І. Посібник. В-во НУ "Львівська політехніка". Л., 2014. 4. Щербатюк Б. І. Енергоощадні системи опалення будинків. Посібник. В-во НУ "Львівська політехніка". Л., 2002. 5. Богословский В. Н., Сканави А. Н. Отопление.- М.: Стройиздат,1991. 6. ДБН В.2.б-31:2006. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. - К.: Мінбуд України, 2006. - 65 с. 7. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. - К.: Мінрегіонбуд України, 2011. 120 с. 8. Зміна №1 до ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. - К.: Мінбуд України, 2013. — 11 с. 9. ДБН В.2.5-67:2013. Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування. — К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України — 2013. — 167 с. 10. ДБН В 2.5-24-2012. Електрична кабельна система. - К.: Мінрегіон України, 2012.