Водопостачання та водовідведення промислових підприємств

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.E.137
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Мацієвська Оксана Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами ВВ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі. РН 3. Розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ. РН 4. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія": інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, інтелектуальна власність, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Теоретична механіка та технічна механіка рідин і газів • Водопостачання і водовідведення • Насосні та повітродувні станції • Хімія води та мікробіологія Кореквізити: • Очищення стічних вод • Обробка та утилізація осадів стічних вод
Короткий зміст навчальної програми: Прямотечійні, оборотні та безпродувні системи водопостачання промислових підприємств. Водосховища-охолодники та бризкальні басейни. Відкриті, баштові та вентиляторні градирні. Стабілізаційна обробка охолодної води. Пом'якшення та демінералізація води для виробничих потреб. Дегазація води у промисловому водопостачанні. Знекремнення води. Обробка та утилізація осадів водоочисних станцій промислових підприємств. Загальні питання водовідведення на промислових підприємствах. Методи очищення виробничих стічних вод. Механічне очищення виробничих стічних вод. Хімічне очищення виробничих стічних вод. Фізико-хімічне очищення виробничих стічних вод. Біологічне очищення виробничих стічних вод. Обробка осадів виробничих стічних вод. Очищення стічних вод деяких галузей промисловості.
Методи та критерії оцінювання: • робота здобувачів освіти під час практичних занять (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 2. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. 3. Орлов В.О. Водопостачання промислових підприємств: навч. посіб. / В.О. Орлов, Л.Л. Литвиненко, А.М. Орлов. – К.: Знання, 2014. – 278 с.

Водопостачання та водовідведення промислових підприємств (курсовий проект)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.E.140
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Мацієвська Оксана Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами ВВ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі. РН 3. Розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ. РН 4. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія": інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, інтелектуальна власність, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Теоретична механіка та технічна механіка рідин і газів • Водопостачання і водовідведення • Насосні та повітродувні станції • Хімія води та мікробіологія Кореквізити: • Очищення стічних вод • Обробка та утилізація осадів стічних вод
Короткий зміст навчальної програми: Прямотечійні, оборотні та безпродувні системи водопостачання промислових підприємств. Водосховища-охолодники та бризкальні басейни. Відкриті, баштові та вентиляторні градирні. Стабілізаційна обробка охолодної води. Пом'якшення та демінералізація води для виробничих потреб. Дегазація води у промисловому водопостачанні. Знекремнення води. Обробка та утилізація осадів водоочисних станцій промислових підприємств. Загальні питання водовідведення на промислових підприємствах. Методи очищення виробничих стічних вод. Механічне очищення виробничих стічних вод. Хімічне очищення виробничих стічних вод. Фізико-хімічне очищення виробничих стічних вод. Біологічне очищення виробничих стічних вод. Обробка осадів виробничих стічних вод. Очищення стічних вод деяких галузей промисловості.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (залік): захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 2. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. 3. Орлов В.О. Водопостачання промислових підприємств: навч. посіб. / В.О. Орлов, Л.Л. Литвиненко, А.М. Орлов. – К.: Знання, 2014. – 278 с.