Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.O.030
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.050
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н., проф. Саницький М.А.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (РН04. Здійснювати експлуатацію, утримання та контроль якості зведення об’єктів будівництва та цивільної інженерії.). РН2 (РН08. Відслідковувати найновіші досягнення в обраній спеціалізації, застосовувати їх для створення інновації). РН 3 (КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації). РН4 (КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних). РН5 (КОМ 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово). РН6 (КОМ 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються). РН7 (АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. РН8 (АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів). РН9 (АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження у будівництві Спецкурс з наукових досліджень спеціальності Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення вивчення таких тем: основи методики планування наукового дослідження, методи випробувань будівельних матеріалів згідно державних та європейських стандартів, науковий підхід у проектуванні складів будівельних матеріалів, модифікованих суперпластифікаторами та нанодобавками, методи обробки результатів наукових і експериментальних досліджень. Дисципліна забезпечує загальний та професійний розвиток магістра науковця та спрямована на отримання поглиблених знань з методології науки та системи організації науково-дослідницької діяльності, необхідних для подальшої успішної самостійної експериментальної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування (30%). Підсумковий контроль : письмово-усна форма (70 %, диференційований залік). settlement and graphic work (30%). Final control : written-oral form (70 %, differentiated test).
Рекомендована література: 1. Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 132 с. 2. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Р. Ф. Рунова, В. І. Гоц, М. А. Саницький [та ін.]. – К. : УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360 с. 2. Щелочные цементы / П.В. Кривенко, Р.Ф. Рунова, М.А. Саницкий, И.И. Руденко. – Київ: “Основа”, 2015. – 448 с. 3. Будівельне матеріалознавство : Підручник / [Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., Барановський В. Б. та ін.]. – К. : Видавництво Ліра-К, 2012. – 624 с. 3. Шнайдер М. Экономические и технические преимущества композиционных цементов / М. Шнайдер, З. Бецнер // Цемент и его применение, 2016. – С. 36-39. 4. Болотских О. Европейские методы физико-механических испытаний цемента. - Харків, 2015. – 88 с. 5. Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів. - ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT). - К.: Мінрегіон України, 2016. - 53 с. 6. Гоц В. І. Бетони і будівельні розчини: підручник / В. І. Гоц, В. В. Павлюк, П. С. Шилюк. – К. : Основа, 2016. – 568 с.

Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.068
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н., проф. Саницький М.А.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (РН04. Здійснювати експлуатацію, утримання та контроль якості зведення об’єктів будівництва та цивільної інженерії.). РН2 (РН08. Відслідковувати найновіші досягнення в обраній спеціалізації, застосовувати їх для створення інновації). РН 3 (КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації). РН4 (КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних). РН5 (КОМ 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово). РН6 (КОМ 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються). РН7 (АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. РН8 (АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів). РН9 (АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження у будівництві Спецкурс з наукових досліджень спеціальності Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення вивчення таких тем: основи методики планування наукового дослідження, методи випробувань будівельних матеріалів згідно державних та європейських стандартів, науковий підхід у проектуванні складів будівельних матеріалів, модифікованих суперпластифікаторами та нанодобавками, методи обробки результатів наукових і експериментальних досліджень. Дисципліна забезпечує загальний та професійний розвиток магістра науковця та спрямована на отримання поглиблених знань з методології науки та системи організації науково-дослідницької діяльності, необхідних для подальшої успішної самостійної експериментальної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування (30%). Підсумковий контроль : письмово-усна форма (70 %, диференційований залік).
Рекомендована література: 1. Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 132 с. 2. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Р. Ф. Рунова, В. І. Гоц, М. А. Саницький [та ін.]. – К. : УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360 с. 2. Щелочные цементы / П.В. Кривенко, Р.Ф. Рунова, М.А. Саницкий, И.И. Руденко. – Київ: “Основа”, 2015. – 448 с. 3. Будівельне матеріалознавство : Підручник / [Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., Барановський В. Б. та ін.]. – К. : Видавництво Ліра-К, 2012. – 624 с. 3. Шнайдер М. Экономические и технические преимущества композиционных цементов / М. Шнайдер, З. Бецнер // Цемент и его применение, 2016. – С. 36-39. 4. Болотских О. Европейские методы физико-механических испытаний цемента. - Харків, 2015. – 88 с. 5. Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів. - ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT). - К.: Мінрегіон України, 2016. - 53 с. 6. Гоц В. І. Бетони і будівельні розчини: підручник / В. І. Гоц, В. В. Павлюк, П. С. Шилюк. – К. : Основа, 2016. – 568 с.

Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.O.087
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. РН04. Здійснювати експлуатацію, утримання та контроль якості зведення об’єктів будівництва та цивільної інженерії 2. РН08. Відслідковувати найновіші досягнення в обраній спеціалізації, застосовувати їх для створення інновацій 3. КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації 4. КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних 5. КОМ 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово 6. КОМ 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 7. АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів 8. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів 9. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Наукові дослідження у будівництві 2. Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів 3. Економіка і управління підприємством
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення таких тем: основи методики планування наукового дослідження, методи випробувань будівельних матеріалів згідно державних та європейських стандартів, науковий підхід у проектуванні складів будівельних матеріалів, модифікованих суперпластифікаторами та нанодобавками, методи обробки результатів наукових і експериментальних досліджень. Дисципліна забезпечує загальний та професійний розвиток магістра науковця та спрямована на отримання поглиблених знань з методології науки та системи організації науково-дослідницької діяльності, необхідних для подальшої успішної самостійної експериментальної роботи
Методи та критерії оцінювання: Форма семестрового контролю – залік. Поточний контроль - 30 балів Заліковий контроль - 70 балів
Рекомендована література: 1. Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 132 с. 2. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Р. Ф. Рунова, В. І. Гоц, М. А. Саницький [та ін.]. – К. : УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360 с. 3. Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів. - ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT). - К.: Мінрегіон України, 2016. - 53 с. 4. Гоц В. І. Бетони і будівельні розчини: підручник / В. І. Гоц, В. В. Павлюк, П. С. Шилюк. – К. : Основа, 2016. – 568 с.

Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.105
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. РН04. Здійснювати експлуатацію, утримання та контроль якості зведення об’єктів будівництва та цивільної інженерії 2. РН08. Відслідковувати найновіші досягнення в обраній спеціалізації, застосовувати їх для створення інновацій 3. КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації 4. КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних 5. КОМ 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово 6. КОМ 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 7. АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів 8. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів 9. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Наукові дослідження у будівництві 2. Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів 3. Економіка і управління підприємством
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення таких тем: основи методики планування наукового дослідження, методи випробувань будівельних матеріалів згідно державних та європейських стандартів, науковий підхід у проектуванні складів будівельних матеріалів, модифікованих суперпластифікаторами та нанодобавками, методи обробки результатів наукових і експериментальних досліджень. Дисципліна забезпечує загальний та професійний розвиток магістра науковця та спрямована на отримання поглиблених знань з методології науки та системи організації науково-дослідницької діяльності, необхідних для подальшої успішної самостійної експериментальної роботи
Методи та критерії оцінювання: Форма семестрового контролю – залік. Поточний контроль - 30 балів Заліковий контроль - 70 балів
Рекомендована література: 1. Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 132 с. 2. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Р. Ф. Рунова, В. І. Гоц, М. А. Саницький [та ін.]. – К. : УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360 с. 3. Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів. - ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT). - К.: Мінрегіон України, 2016. - 53 с. 4. Гоц В. І. Бетони і будівельні розчини: підручник / В. І. Гоц, В. В. Павлюк, П. С. Шилюк. – К. : Основа, 2016. – 568 с.

Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.125
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: д.т.н., проф. Возняк О.Т.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здійснювати експлуатацію, утримання та контроль якості зведення об’єктів будівництва та цивільної інженерії. Відслідковувати найновіші досягнення в обраній спеціалізації, застосовувати їх для створення інновацій. необхідних для виконання академічних та професійних завдань; проблем писати іноземною мовою для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації Збір, інтерпретація та застосування даних Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження в будівництві. Спецкурс з наукових досліджень спеціальності. Педагогічний практикум. Проектування систем опалення
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Мета і задачі дисципліни, її взаємозв’язок з іншими дисциплінами математичної, програмно-алгоритмічної і загальноінженерної підготовки. Організація науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ. Актуальність та класифікація досліджень. Сучасна наукова проблема. Основні елементи наукового дослідження. Методи проведення наукового дослідження. Робота над літературними джерелами та іншими джерелами інформації. Узагальнення результатів наукового дослідження. Області застосування в інженерній практиці математичних методів і моделей в розрахунках на ЕОМ. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: - практичні заняття - контрольна робота Підсумкові контролі: - залік
Рекомендована література: 1. Возняк О.Т., Желих В.М Навчальний посібник з грифом МОН “Основи наукових досліджень у будівництві“ , Львів, НУ”ЛП”, 2003 р., 174 стор. 2. Возняк О.Т. Навчальний посібник з грифом НУ «ЛП» «Планування експерименту та оптимізація вирішень у системах ТГВ», Львів, НУ”ЛП”, 2012 р, 164 стор. 3. Возняк О.Т. Планування експерименту та оптимізація вирішень у вентиляційній техніці. Монографія. – Львів: НУ ”ЛП”, 2010 р., 220 стор. 4. Возняк О.Т., Савченко О.О.,Миронюк Х.В.,Шаповал С.П.,Сподинюк Н.А.,Гулай Б.І Навчальний посібник з грифом НУ «ЛП» «Теплогазопостачання та вентиляція», Львів, НУ”ЛП”, 2013 р., 275 стор.

Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.142
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна