Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.O.036
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.056
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Будівельне виробництво
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.074
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Будівельне виробництво
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.O.093
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.111
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.131
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: викладачі кафедри
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета полягає в тому, щоб визначити рівень знань студентів щодо проектування та принципи роботи різних систем опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря і газопостачання систем, вибір схем і дизайнерських рішень, особливості розрахунку цих систем, вибір сучасного обладнання та спрямовання зусилля майбутніх бакалаврів із проблем реалізації з реконструкції існуючих будівель і споруд, економія енергетичних ресурсів і використання альтернативних джерел енергії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Проектування систем опалення; • Проектування систем теплопостачання; • Проектування систем газопостачання; • Проектування систем вентиляції; • Проектування систем кондиціювання повітря; • автоматизація; • Організація; • Альтернативні джерела енергії.
Короткий зміст навчальної програми: Ізоляційна конструкція оболонки будівлі, проектування систем опалення, теплопостачання, газопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря, зовнішні мережі для окремих громадських або житлових будівель, економічна оцінка окремих технічних рішень, автоматизація процесів, розробка плану дій при установці всіх систем, охорона праці.
Методи та критерії оцінювання: Захист магістерської роботи перед екзаменаційною комісією
Рекомендована література: Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление.- М.: - Стройиздат,1991. – 735 с. 2. Внутренние санитарно-технические устройства.Ч.1.Отопление /В.Н.Богословский, Б.А.Крупнов, А.Н.Сканави и др.. – М.:Стройиздат, 1990.- 344с. 3. Справочник по теплоснабжению и вентиляциии. Кн..1. Отопление и теплоснабжение/ Р.В.Щекин, С.М.Кореневский, Г.Е.Бем и др.. – Киев: Будівельник, 1976. – 416с. 4. Щербатюк .Б.І. Енергоощадні системи опалення будинків. Посібник. В-во НУ “Львівська політехніка”.Л.,2002. 5. Пирков В.В. Особливості проектування систем водяного опалення. – К.:ІІ. ДП ”Такі справи”, 2003. – 176 с. 6. Любарець О.П., Зайцев О.М., Любарець В.О. Проектування систем опалення. – Відень-Київ-Сімферополь, 2010. – 200 с. 7. Гершкович В.Ф. Альбом рекомендаций по применению севременного эффективного оборудования в системах отопления и горячего водоснабжения хданий при централизованном теплоснабжении К.: Киев3НИИЭП, 2003. 8. Возняк О.Т., Савченко О.О.,Миронюк Х.В.,Шаповал С.П.,Сподинюк Н.А.,Гулай Б.І Навчальний посібник з грифом НУ «ЛП» «Теплогазопостачання та вентиляція», Львів, НУ”ЛП”, 2013 р., 275 стор.

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.148
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна