Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.O.035
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.055
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.073
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.O.092
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.110
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.130
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: викладачі кафедри
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою цієї роботи є систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань за фахом і застосування цих знань при рішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач, а саме - щодо проектування та принципу роботи різних систем опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря та газопостачання, вибору схемних і конструктивних рішень, особливостей розрахунку цих систем, підбору сучасного устаткування, а також спрямування зусиль майбутніх магістрів на реалізацію задач з реконструкції діючих будинків і споруд, економії паливно-енергетичних ресурсів та їх раціонального використання, а також використання нетрадиційної енергетики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Проектування систем опалення Проектування систем теплопостачання Проектування систем газопостачання Проектування систем вентиляції Автоматизація; Організація; Альтернативні джерела енергії; Наукові дослідження та семінари за їх тематикою Нетрадиційні джерела енергії
Короткий зміст навчальної програми: Проекти систем забезпечення мікроклімату нових об'єктів: житлових та адміністративних будівель; проекти реконструкції діючих житлових та адміністративних будівель; опалювальні котельні; теплові насоси; теплогенератори; теплогенеруючі установки з використанням нетрадиційних джерел енергії; теплові пункти; системи опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання; розрахунок та розробка планів термомодернізації окремих будівель та споруд; розрахунок систем очищення промислових викидів; розрахунок та підбір систем очищення вентиляційних викидів; енергетичний аудит будівель та споруд; технології утилізації відходів у будівництві; технічна експертиза та паспортизація будівель і споруд, а також окремі питання в галузі досліджень фундаментальних, з метою розширення наукових знань, пізнання явищ і закономірностей їхнього розвитку; пошукових, спрямованих на створення принципово нових виробів, матеріалів, технології, методів керування та організації виробництва; прикладних, спрямованих на використання результатів наукових праць у дослідно-конструкторських розробках, у проектуванні і безпосередньо в практичній діяльності підприємств.
Методи та критерії оцінювання: Захист магістерської кваліфікаційної роботи перед ЕК
Рекомендована література: Рекомендована література: 1.Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление.- М.: - Стройиздат,1991. – 735 с. 2.Внутренние санитарно-технические устройства.Ч.1.Отопление /В.Н.Богословский, Б.А.Крупнов, А.Н.Сканави и др.. – М.:Стройиздат, 1990.- 344с. 3. Справочник по теплоснабжению и вентиляциии. Кн..1. Отопление и теплоснабжение/ Р.В.Щекин, С.М.Кореневский, Г.Е.Бем и др.. – Киев: Будівельник, 1976. – 416с. 4. Щербатюк .Б.І. Енергоощадні системи опалення будинків. Посібник. В-во НУ “Львівська політехніка”.Л.,2002. 5. Пирков В.В. Особливості проектування систем водяного опалення. – К.:ІІ. ДП ”Такі справи”, 2003. – 176 с. 6. Любарець О.П., Зайцев О.М., Любарець В.О. Проектування систем опалення. – Відень-Київ-Сімферополь, 2010. – 200 с. 7. Гершкович В.Ф. Альбом рекомендаций по применению севременного эффективного оборудования в системах отопления и горячего водоснабжения хданий при централизованном теплоснабжении К.: Киев3НИИЭП, 2003. 8. Возняк О.Т., Савченко О.О.,Миронюк Х.В.,Шаповал С.П.,Сподинюк Н.А.,Гулай Б.І Навчальний посібник з грифом НУ «ЛП» «Теплогазопостачання та вентиляція», Львів, НУ”ЛП”, 2013 р., 275 стор

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.147
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна