Проектування та дослідження залізобетонних мостів і споруд (курсовий проект)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.095
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: Професор Гнідець Богдан Григорович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • сучасні конструкції залізобетонних мостів середніх та великих прольотів, шляхопроводів, естакад та інших споруд на дорогах; • методи вибору і оцінки варіантів мостів при їх проектуванні; • проектувати основні елементи прогонових мостів і опор та інших споруд на дорогах у відповідності з діючими нормами і використанням новітньої технічної літератури; • застосування електронно-обчислювальної техніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Опір матеріалів; • Теоретична механіка; • Будівельна механіка; • Будівельні конструкції; • Основи та фундаменти; • Проектування мостових переходів; • Залізобетонні мости.
Короткий зміст навчальної програми: Розрахунок і проектування елементів прогонових будов і опор різних систем залізобетонних мостів
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування (100%)
Рекомендована література: Теоретична частина: 1. Саламатин П.М. и др. Мосты и сооружения на дорогах. Учебник, Транспорт, 1991, ч. І и ІІ. 2. Закора О. та ін. за ред. А. Лантух-Лященка „Розрахунки і проектування мостів”. Київ НТУ,-2007. 3. ДБН В.2.3-14:2006 Мосты и трубы.Правила проектування.-Київ. 2006. 4. Шаповал И.П. Проектирование мостов и путепроводов на автомобильных дорогах. К. Будівельник, 1976 р. Практична частина: 1.Закора О. та ін. за ред. А. Лантух-Лященка „Розрахунки і проектування мостів. Київ НТУ, - 2007. 2. Лившиц Я.Д. и др. Примеры расчета железобетонных мостов. К. Вища школа, 1986. 3. ДБН В.2.3-К:2006. Мосты и трубы.Правила проектування.-Київ. 2006. 4. Гнідець Б.Г., Фецович І.П. Методичні вказівки до курсового проекту „Залізобетонні і металеві мости”. НУ «Львівська політехніка». 5. Гнідець Б.Г. Методичні матеріали для проектування залізобетонних мостів. Каф. МБМ НУ „ЛП”- 2005-2015 р. 6. Гнідець Б.Г. Збірно-монолітні збірні конструкції. Проектування, дослідження і впровадження в будівництво. Навчальний посібник. Видавництво НУ «Львівська політехніка».-2014,-260с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).