Утримання та використання міської забудови

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.038
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н., доцент Парнета Богдан Зіновійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (ПРН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами МБГ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі). РН2 (ПРН 3. Забезпечення інженерної підготовки, планування, організація робіт по експлуатації, біжучому ремонту і реконструкції житлових і адміністративних будинків, комунікацій, доріг, прилеглих територій). РН3 (ПРН 9. Знання та розуміння методів розрахунку, проектування, реконструкції та модернізації об’єктів в спеціалізації МБГ відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов). РН4 (ПРНС 6. Створювати гармонійні соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі і демократичних принципах). РН5 (ПРНС 7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди, виконувати планування та керівництво розробкою окремих видів робіт чи частини проекту). РН6 (ПРНС 10. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі послуг з проектування, монтажу, реконструкції, утримання та експлуатації будівель та споруд, здійснювати керівництво розробкою проектів на усіх стадіях і етапах проектування, будівництва та введення в експлуатацію об’єктів). РН7 (КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізика; • Математика; • Будівельна техніка; • Основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Основні правила благоустрою та утримання території в містах. Виконання робіт при будівництві, реконструкції та ремонті підземних інженерних мереж, споруд, шляхових покрить. Планові та аварійно-відновлювальні роботи на підземних інженерних мережах. Розташування об’єктів побутово–торгівельного призначення та рекламоносіїв. Літнє та зимове утримання і прибирання міських територій. Прибирання і утримання дворових територій. Порядок утримання елементів зовнішнього благоустрою. Машини для утримання і ремонту міських доріг. Освітлення міських територій. Інженерний благоустрій при реконструкції міст.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, тестування у ВНС, усне опитування (40%); • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1.Електронний навчально-методичний комплекс, який використовується для забезпечення дисципліни "Утримання та використання міської забудови" (http://vns.lp.edu.ua/ course/ view.php?id=12720). 2. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель. : Навчальний посібник / [Гавриляк А.І. та ін.]. – Львів, 2006. – 540 с. 3. Карабан Т.А., Баловнев В.И. Машины для городского хозяйства. – М.: Машиностроение, 1988. – 128 с. 4. Чуб О.А. Організація технології відновлення та утримання об’єктів міської забудови [Електронний ресурс]: навч.-метод.посібник для студ. ЗДІА спец. 7.092103 «МБГ» / О.А.Чуб; ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА, 2011. – 230с. 5. Линник І. Е. Утримання і ремонт міських вулиць та доріг / І. Е. Линник. – Харків : ХДАМГ, 2001. – 127 с.

Утримання та використання міської забудови (курсовий проект)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.041
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н., доцент Парнета Богдан Зіновійович; к.т.н., ст.викл. Пенцак Андрій Ярославович.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (ПРН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами МБГ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі). РН2 (ПРН 3. Забезпечення інженерної підготовки, планування, організація робіт по експлуатації, біжучому ремонту і реконструкції житлових і адміністративних будинків, комунікацій, доріг, прилеглих територій). РН3 (ПРН 9. Знання та розуміння методів розрахунку, проектування, реконструкції та модернізації об’єктів в спеціалізації МБГ відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов). РН4 (ПРНС 6. Створювати гармонійні соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі і демократичних принципах). РН5 (ПРНС 7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди, виконувати планування та керівництво розробкою окремих видів робіт чи частини проекту). РН6 (ПРНС 10. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі послуг з проектування, монтажу, реконструкції, утримання та експлуатації будівель та споруд, здійснювати керівництво розробкою проектів на усіх стадіях і етапах проектування, будівництва та введення в експлуатацію об’єктів). РН7 (КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізика; • Математика; • Будівельна техніка; • Основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Структура будинкоуправління. Характеристика технічної дільниці. Розрахунок і схема послідовності огляду будівель технічної дільниці. Підбір необхідної кількості робітників основних будівельних професій для технічного обслуговування дільниці. Підбір необхідної кількості робітників (двірників) при ручному прибиранні технічної дільниці. Порядок розташування об’єктів зовнішньої реклами в населених пунктах. Оцінка вартості орендованого конструктивного елементу. Визначення річної орендної плати за орендований конструктивний елемент будівель і споруд.
Методи та критерії оцінювання: • захист виконаного згідно завдання курсового проекту (100%).
Рекомендована література: 1.Електронний навчально-методичний комплекс, який використовується для забезпечення дисципліни "Утримання та використання міської забудови" (http://vns.lp.edu.ua/ course/ view.php?id=12720). 2. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель. : Навчальний посібник / [Гавриляк А.І. та ін.]. – Львів, 2006. – 540 с. 3. Карабан Т.А., Баловнев В.И. Машины для городского хозяйства. – М.: Машиностроение, 1988. – 128 с. 4. Чуб О.А. Організація технології відновлення та утримання об’єктів міської забудови [Електронний ресурс]: навч.-метод.посібник для студ. ЗДІА спец. 7.092103 «МБГ» / О.А.Чуб; ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА, 2011. – 230с. 5. Линник І. Е. Утримання і ремонт міських вулиць та доріг / І. Е. Линник. – Харків : ХДАМГ, 2001. – 127 с.