Інтелектуальна власність

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.00.M.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна