Розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.E.043
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н., доцент Пелешко Іван Дмитрович к.т.н., старший викладач Вибранець Юрій Юрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати методи комп’ютерної обробки інформації в містобудуванні і засоби розв'язування задач, що виникають в технології зведення будівель та споруд; • вміти працювати з програмами аналізу і синтезу об’єктів будівництва; • мати уявлення про основні напрямки розвитку і перспективи практичного застосування розрахункових методів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельна механіка • Комп’ютерні технології у містобудуванні • Будівельні конструкції будівель і споруд міського господарства
Короткий зміст навчальної програми: Принципи побудови, склад і структура САПР. Формалізація процесу проектування. Використання методів оптимізації для проектування. Система оптимального проектування стрижневих систем OptCAD. Вивчення програми "ЛІРА-САПР".
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): екзамен (60%)
Рекомендована література: 1. Барабаш М.С. Основи комп’ютерного моделювання // Барабаш М.С., Кір’язєв П.М., Лапенко О.І., Ромашкіна М.А. – К. : НАУ, 2019. – 500 с. 2. Барабаш М.С. Комп'ютерні технології проектування металевих конструкцій : навч. посібник / М.С. Барабаш, С.В. Козлов, Д.В. Медведенко. – К. : НАУ, 2012. – 572 с. 3. Розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд: Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів спец. 8.092103 “МБГ”.– Львів: Вид-во НУ «ЛП». – Ч. І, 2017. – 24 с.; ч. ІІ, 2015. – 20 с.; ч. ІІІ, 2014. – 32 с.; ч. ІV, 2014. – 28 с. 4. Розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд. Частина 2: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спец. 8.060101 03 “МБГ”.– Львів: Вид-во НУ «ЛП». – 2021. – 29 с. 5. Розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд. Частина 2: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спец. 8.060101 03 “МБГ”.– Львів: Вид-во НУ «ЛП». – 2020. – 21 с.

Розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.E.045
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н., старший викладач Вибранець Юрій Юрійович к.т.н., доцент Пелешко Іван Дмитрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати методи комп’ютерної обробки інформації в містобудуванні і засоби розв'язування задач, що виникають в технології зведення будівель та споруд; • вміти працювати з програмами аналізу і синтезу об’єктів будівництва; • мати уявлення про основні напрямки розвитку і перспективи практичного застосування розрахункових методів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельна механіка • Комп’ютерні технології у містобудуванні • Будівельні конструкції будівель і споруд міського господарства
Короткий зміст навчальної програми: Розрахунок каркасної будівлі за допомогою програмного комплексу "ЛІРА-САПР".
Методи та критерії оцінювання: захист виконаної згідно завдання курсової роботи (100%).
Рекомендована література: 1. Барабаш М.С. Основи комп’ютерного моделювання // Барабаш М.С., Кір’язєв П.М., Лапенко О.І., Ромашкіна М.А. – К. : НАУ, 2019. – 500 с. 2. Барабаш М.С. Комп'ютерні технології проектування металевих конструкцій : навч. посібник / М.С. Барабаш, С.В. Козлов, Д.В. Медведенко. – К. : НАУ, 2012. – 572 с. 3. Розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд: Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів спец. 8.092103 “МБГ”.– Львів: Вид-во НУ «ЛП». – Ч. І, 2017. – 24 с.; ч. ІІ, 2015. – 20 с.; ч. ІІІ, 2014. – 32 с.; ч. ІV, 2014. – 28 с. 4. Розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд. Частина 2: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спец. 8.060101 03 “МБГ”.– Львів: Вид-во НУ «ЛП». – 2021. – 29 с. 5. Розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд. Частина 2: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спец. 8.060101 03 “МБГ”.– Львів: Вид-во НУ «ЛП». – 2020. – 21 с.