Технологія стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.E.062
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна

Технологія стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.E.064
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н. Марущак У.Д.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 2. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі будівництва та цивільної інженерії, зокрема організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів ПРН 4. Поглиблення знань спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»: інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів; технологія бетонних та залізобетонних конструкцій; технологія стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів; підготовка та оновлення виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. ПРН 8. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності. ПРНС 1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку технологій будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, використовуючи відомі методи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів Економіка і управління будівництвом Залізобетонні конструкції заводського виготовлення Наукові дослідження в будівництві Кошторисна справа та інженерія вартості у будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота передбачає розробку технологічних ліній з виробництва стінових виробів (керамічної цегли та каменів, ніздрюватих силікатних виробів, виробів бетонних стінових дрібноштучних, залізобетонних стінових виробів,), оздоблюювальних (декоративних фасадних плиток, сухих будівельних сумішей, гіпсокартонних листів, гіпсоволокнистих конструкційних елементів і виробів), акустичних та теплоізоляційних виробів та ін.
Методи та критерії оцінювання: Захист курсової роботи (100 %)
Рекомендована література: 1.Рунова Р.Ф., Шейніч Л.О., Гелевера О.Г., Гоц В.І. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів – К.: КНУБА, 2002. – 354 с. 2. Саницький, М. А., Позняк, О.Р., & Марущак, У. Д. (2012). Енергозберігаючі технології у будівництві. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 3. Гоц, В. І., Павлюк, В. В., & Шпилюк, П. С. (2016). Бетони і будівельні розчини : підручник. Київ : Основа. 4. Рунова, Р. Ф., Гоц, В. І., Гелевера, О. Г., Константиновський, О. П., Носовський, Ю Л., & Піпа, В. В. (2017). Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів. Київ : Основа. 5. Рунова Р.Ф., Новосельський Ю.Л. Технологія модифікованих будівельних розчинів - К.; КНУБА, 2007. -256 с. 6. Дворкін Л.Й., Дворкін О. Л. Опоряджувальні будівельні матеріали. – Рівне.: НУВГП, 2011. - 291 с.