Технологія та організація будівництва і реконструкції транспортних споруд

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.E.099
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: ст. викладач Балабух Ярослав Андрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні технологічні прийоми при спорудженні земполотна в складних гідрогеологічних умовах і при будівництві дорожніх одягів капітального типу в різних кліматичних умовах; • вміти виконувати розмічувальні роботи при спорудженні земполотна і будівництві дорожніх одягів; • вміти підраховувати обєми дорожньо-будівельних матеріалів; • вміти підбирати спеціалізовані механізовані загони для виконання дорожньо-будівельних робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Ґрунтознавство та механіка ґрунтів. • Дорожні машини та обладнання. • Технологія будівництва та реконструкція автомобільних доріг • Планування, управління та організація дорожнього будівництва. • Дорожні та аеродромні покриття.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи спорудження земполотна. Різання та ущільнення грунтів. Спорудження земполотна в особливих умовах: на болотах, в скельних грунтах, засобами гідромеханізації, в районах сипучих пісків і вічної мерзлоти, на засолених грунтах. Технологія будівництва асфальтобетонних покриттів з гарячих, теплих і холодних сумішей. Контроль якості робіт. Особливості будівництва дорожніх покриттів при об’ємних температурах. Емульсійні технології дорожнього будівництва. Будівництво монолітних і збірних дорожніх покриттів. Технологія будівництва бруківок. Класифікація бруківок. Технологія робіт при влаштуванні бруківок з булижного каменю, грубоколотої шашки і мозіїчних мостових.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на практичних заняттях (30%); • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен): письмово–усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Савенко В.Я. Технологія будівництва земляного полотна автомобільних доріг: навч. посіб. /В.Я. Савенко, О.С. Славінська, О.Ю. Усиченко. – К.: НТУ, 2013. – 220 с. 2. ДБН В.2.3-4:2015 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво". 3. ГБН В.2.3-37641918-559:2019 "Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування". 4. ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів". 5. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2792.

Технологія та організація будівництва і реконструкції транспортних споруд (курсовий проект)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.E.101
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: ст. викладач Балабух Ярослав Андрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні технологічні прийоми при спорудженні земполотна в складних гідрогеологічних умовах і при будівництві дорожніх одягів капітального типу в різних кліматичних умовах; • вміти виконувати розмічувальні роботи при спорудженні земполотна і будівництві дорожніх одягів; • вміти підраховувати обєми дорожньо-будівельних матеріалів; • вміти підбирати спеціалізовані механізовані загони для виконання дорожньо-будівельних робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Ґрунтознавство та механіка ґрунтів. • Дорожні машини та обладнання. • Технологія будівництва та реконструкція автомобільних доріг • Планування, управління та організація дорожнього будівництва. • Дорожні та аеродромні покриття.
Короткий зміст навчальної програми: Проектування поздовжнього профілю автомобільної дороги. Розробка графіку об’ємів і розподіл земляних мас. Побудова кривої об’ємів. Вибір машин і механізмів для будівництва дорожнього одягу. Технологічна карта будівництва дорожнього одягу з погодинними графіками роботи машин. Зміст пояснювальної записки. 1. Вступ. 2. Геофізичні умови району будівництва. 3. Технологія спорудження земполотна (підготовчі роботи, розрахунок коефіцієнта відносного ущільнення, розподіл земмас, крива об’ємів). 4. Контроль якості спорудження земполотна. 5. Технологія будівництва дорожнього одягу (основні дорожньо-будівельні матеріали і вимоги до них, розрахунок витрат матеріалів, вибір машин і механізмів, послідовність і правила виконання робіт). 6. Підбір складу спеціалізованого загону. 7. Контроль якості будівництва дорожнього одягу.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на практичних заняттях (30%); • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, залік).
Рекомендована література: 1. Савенко В.Я. Технологія будівництва земляного полотна автомобільних доріг: навч. посіб. /В.Я. Савенко, О.С. Славінська, О.Ю. Усиченко. – К.: НТУ, 2013. – 220 с. 2. ДБН В.2.3-4:2015 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво". 3. ГБН В.2.3-37641918-559:2019 "Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування". 4. ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів". 5. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2792.