Будівельне матеріалознавство

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: Доцент Новосад Петро Васильович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1(Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності.) РН2 (РН5.Знати технологічні процеси виготовлення та області застосування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.) РН3(РН19.Визначати показники природних та техногенних умов території, об’єкту, робочої зони а також будівельних матеріалів та якості готової продукції із застосуванням спеціалізованих інструментів, приладів та обладнання відповідно до стандартів і вимог метрологічної служби України. ).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фізика Математика Будівельні конструкції
Короткий зміст навчальної програми: Основні властивості будівельних матеріалів, керамічні матеріали і вироби, матеріали і вироби з мінеральних розплавів, неорганічні в'яжучі речовини, бетони, будівельні розчини, штучні матеріали та вироби на основі мінеральних в’яжучих речовин, матеріали і вироби на органічних в'яжучих, полімерні матеріали і вироби, матеріали та вироби з деревини, теплоізоляційні і акустичні матеріали та вироби, лакофарбові та інші опоряджувальні матеріали.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40 балів) Підсумковий контроль: екзамен (письмова складова - 50 балів, усна складова - 10 балів)
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс, який використовується для забезпечення дисципліни "Будівельне матеріалознавство" (http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5600). 2. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Барановський В.Б., Кочевих М.О., Гасан Ю.Г., Константинівський Б.Я., Ракша В.О. Будівельне матеріалознавство: Підручник. — К.: «Видавництво Ліра-К», 2015. — 624 с. 3. Дворкін Л.Й., Лаповська С.Д. Будівельне матеріалознавство. Підручник. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 472 с. 4. Державні стандарти України.