Гідравлічні машини

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.033
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: к.т.н., доц. Вербовський О.В.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: PH1.Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН8. Розв'язувати якісні та кількісні задачі з видобування, підготовки та розподілу води, очищення та відведення стічних вод.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Фізика; -Теоретична механіка; -Технічна механіка рідин і газів; -Водна інженерія; -Водні технології; -Насосні станції; -Водозабірні споруди; -Водопровідні мережі та споруди;
Короткий зміст навчальної програми: Класифікації, основні параметри. Рух рідини в робочому колесі відцентрового нагнітача. Основне рівняння динамічного нагнітача. Дійсні напір насоса та тиск вентилятора. Характеристики нагнітачів. Подібність динамічних нагнітачів. Нагнітальна установка та характеристика спільної роботи нагнітача з мережею. Регулювання подачі насосної установки. Спільна робота декількох нагнітачів. Стійкість роботи нагнітача. Кавітація та висота всмоктування насоса. Типи насосів і вентиляторів. Вибір нагнітача. Типи та основні параметри компресорів.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль – 30 %; • підсумковий контроль (70 балів, контрольний захід – іспит).
Рекомендована література: 1. Мандрус В.І. Гідравлічні та аеродинамічні машини. – Львів: Магнолія плюс, 2005. – 340 с. 2. Срібнюк С.М. Гідравлічні та аеродинамічні машини. Основи теорії і застосування: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 328 с. 3. Герасимов Г.Г. Гідравлічні та аеродинамічні машини: Підручник. – Рівне: НУВГП, 2008. – 241 с.