Технологія та організація будівельних робіт

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.048
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н. доцент Іванейко Ігор Дмитрович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати - основні положення та завдання будівельного виробництва, - види і особливості будівельних процесів, потрібні ресурси, технічне і тарифне нормування, - вимоги та забезпечення охорони праці і навколишнього середовища, - вимоги до якості будівельної продукції і методи її забезпечення, - методи технології будівельних процесів, - методику вибору технологічних рішень; вміти - визначити склад робочих операцій, - обґрунтовано вибирати метод виконання будівельного процесу і необхідні технічні засоби, - розробляти технологічні карти будівельних процесів, - визначати обсяги роботи, приймати виконані роботи, здійснювати контролювання їх якості.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельні матеріали • Будівельна техніка • Архітектура промислових і цивільних будинків;
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості. Будівельні процеси, їх склад і структура. Організація і продуктивність праці. Механізація будівельних процесів. Нормативна і проектна документація. Проектування технологій і організацій виконання робіт. Підготовчі роботи на будівельному майданчику. Загальні відомості. Підготовка майданчика. Робочі місця і технологічні зони. Складування будівельних матеріалів та конструкцій. Транспортні роботи Транспортні роботи. Загальні відомості. Контейнеризація та пакетування вантажів. Транспортування будівельних матеріалів і конструкцій. Комплексна механізація вантажно-розвантажувальних робіт. Земляні роботи Загальні відомості. Основні будівельні властивості грантів та їх класифікація. Способи виконання земляних робіт. Підготовчі та допоміжні роботи. Розроблення ґрунту механічним способом. Розроблення ґрунту гідромеханічним способом. Укладання, ущільнення та зворотне засипання ґрунту. Виконання земляних робіт у зимовий період. Кам’яні роботи Загальні відомості. Кладка з дрібного природного і штучного каменю правильної форм. Кладка з природного каменю неправильної форми. Кладка з великих блоків правильної форми. Виконання кам’яних робіт у зимових умовах. Контроль якості кам’яних робіт. Бетонні та залізобетонні роботи Загальні відомості. Опалубні роботи. Арматурні роботи. Приготування бетонної суміші. Бетонування конструкції. Вистоювання бетону і догляд за ним. Контроль міцності бетону. Розпалублення конструкцій. Виправлення дефектів бетонування. Виконання бетонних робіт у зимових умовах. Виконання бетонних робіт в умовах сухого жаркого клімату. Технологія монтажу.
Методи та критерії оцінювання: звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) •письмові підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Технологія будівельного виробництва: Підручник/ М.Г. Ярмоленко, Є.Г.Романушко, В.І.Терновий та ін., За ред. М.Г.Ярмоленка. – К.: Вища шк.,2005. – 342 с. 2.Черненко В.К., Осипов О.Ф., Тонкачаеєв Г.М. та інші. Технологія монтажу будівельних конструкцій. – Київ 2010 -372 с. 3. Назаренко І.І., Німко Ф.О. Вантажопідйомна техніка (конструкції, ефективне використання, сервіс) – Київ 2010 -400 с. 4. . М. Штоль, В.И. Теличенко, В.И. Феклин: Технология возведення подземной части зданий и сооружений. / М. Строиздат -1990. – 284 с 5. В. П. Кизима, М. М. Ткачук, А. Г. Куковський, В. Ю. Громадченко. Технологія виконання та проектування земляних робіт у будівництві : Навч. посіб. / В. П. Кизима, М. М. Ткачук, А. Г. Куковський, В. Ю. Громадченко — Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. — 448 с 6.. Економічні нормативи. Норми продуктивності на загально будівельні роботи в агропромисловому будівництві. Київ - 2012. 7. Технологія будівельного виробництва. Підручник / В.К.Черненко, М.Г.Ярмоленко, Г.М.Батура та інші. За ред. В.К.Черненко, М.Г.Ярмоленк. - К.: Вища шк., 2002.- 430 с. 8. Організація будівництва / С.А.Ушацький, Ю.П.Шейко, Г.М. Тригер та ін.; За редакцією С.А. Ушацького. Підручник.- К.: Кондор, 2007. – 521 с. 9. ДБН А.3.1 – 5-2016 Організація будівництва. Київ. 2016. 10. ДБН А.2.2 - 3-2014 Склад, порядок розроблення, погодження та застосування проектної документації для будівництва. Київ. 2014. 11. Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт.( до ДБН А.3.1-5-96). Частина перша. Технологічна та виконавча документація. Київ. 1997. 12. Технологія будівельного виробництва: навчальний посібник / В.М. Гуденко. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 481 с.

Технологія та організація будівельних робіт (курсовий проект)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.049
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н. доцент Іванейко Ігор Дмитрович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати - основні положення та завдання будівельного виробництва, - види і особливості будівельних процесів, потрібні ресурси, технічне і тарифне нормування, - вимоги та забезпечення охорони праці і навколишнього середовища, - вимоги до якості будівельної продукції і методи її забезпечення, - методи технології будівельних процесів, - методику вибору технологічних рішень; вміти - визначити склад робочих операцій, - обґрунтовано вибирати метод виконання будівельного процесу і необхідні технічні засоби, - розробляти технологічні карти будівельних процесів, - визначати обсяги роботи, приймати виконані роботи, здійснювати контролювання їх якості.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельні матеріали • Будівельна техніка • Архітектура промислових і цивільних будинків;
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект з дисципліни “Технологія будівельного виробництва” передбачає розробку технологічної карти на влаштування земляних робіт.
Методи та критерії оцінювання: Курсовий проект – оцінюється при захисті перед комісією в складі 2-х викладачів кафедри (100%)
Рекомендована література: 1. Технологія будівельного виробництва: Підручник/ М.Г. Ярмоленко, Є.Г.Романушко, В.І.Терновий та ін., За ред. М.Г.Ярмоленка. – К.: Вища шк.,2005. – 342 с. 2.Черненко В.К., Осипов О.Ф., Тонкачаеєв Г.М. та інші. Технологія монтажу будівельних конструкцій. – Київ 2010 -372 с. 3. Назаренко І.І., Німко Ф.О. Вантажопідйомна техніка (конструкції, ефективне використання, сервіс) – Київ 2010 -400 с. 4. . М. Штоль, В.И. Теличенко, В.И. Феклин: Технология возведення подземной части зданий и сооружений. / М. Строиздат -1990. – 284 с 5. В. П. Кизима, М. М. Ткачук, А. Г. Куковський, В. Ю. Громадченко. Технологія виконання та проектування земляних робіт у будівництві : Навч. посіб. / В. П. Кизима, М. М. Ткачук, А. Г. Куковський, В. Ю. Громадченко — Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. — 448 с 6.. Економічні нормативи. Норми продуктивності на загально будівельні роботи в агропромисловому будівництві. Київ - 2012. 7. Технологія будівельного виробництва. Підручник / В.К.Черненко, М.Г.Ярмоленко, Г.М.Батура та інші. За ред. В.К.Черненко, М.Г.Ярмоленк. - К.: Вища шк., 2002.- 430 с. 8. Технологія будівельного виробництва: навчальний посібник / В.М. Гуденко. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 481 с.