Проектування конструкцій з дерева та пластмас

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.O.004
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: професор, д.т.н., доцент Шналь Тарас Миколайович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: освоїти: - отримання навиків проектування плоских та просторових дерев’яних конструкції будівель та споруд; - розуміння основ розрахунку та конструювання плоских і просторових дерев’яних конструкції будівель та споруд, а також їх вузлів; - розуміння основ розрахунку дерев’яних конструкції будівель та споруд на вогнестійкість.; вміти: ? виконувати розрахунок площинних дерев’яних конструкцій будівель та споруд; ? виконувати розрахунок просторових дерев’яних конструкцій будівель та споруд; У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН 6. Поглиблення знання в спеціалізації промислове та цивільне будівництво проектування металевих конструкцій, проектування залізобетонних та кам’яних конструкцій, проектування основ та фундаментів, проектування дерев’яних конструкцій, проектування в сейсмічних районах, розробка технологій зведення будівель та споруд; ПРН 8. Знання та розуміння методологій проектування та модернізації об’єктів в спеціалізації ПЦБ відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Будівельна механіка Металеві конструкції Конструкції з дерева та пластмас Кореквізити: Проектування металевих конструкцій
Короткий зміст навчальної програми: Вимоги до конструкцій з дерева та пластмас. Раціональне застосування конструкцій з дерева та пластмас. Конструкція і розрахунок арок трикутного і криволінійного обрисів (кругового, параболічного). Конструкція і розрахунок ферм трикутних, з паралельними поясами, сегментних, багатокутних. Конструкція і розрахунок рам: з прямолінійних елементів, гнуто-клеєних, ґратчастих. Тонкостінні конструкції покрівель одноповерхових будинків і споруд Кружальна арка, як вихідна форма кружально-сітчастих склепінь. Сітчасті куполи. Конструктивні схеми і принципи розрахунку. Складки: конструкція і розрахунок. Основи експлуатації дерев’яних конструкцій.
Методи та критерії оцінювання: усне опитування, курсовий проект (30%) підсумковий контроль: письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: ДБН В.2.6-161:2017 Дерев’яні конструкції. Основні положення. – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2017. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування. Київ, Мінбуд України, 2006. Конструкции из дерева и пластмасс. Учебник для вузов/ Под ред. Г.Г. Карлсена и Ю.В. Слицкоухова. –М.: Стройиздат, 1986, -543с. Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры расчета и конструирования. Учебное пособие для вузов/ Под ред. проф. Иванова В.А. –Киев: Вища школа, 1981. –392с. Конструкции из дерева и пластмасс. Иванов В.А., Клименко В.З. –Киев: Вища школа, 1983. –279с.

Проектування конструкцій з дерева та пластмас (курсовий проект)

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: професор, д.т.н., доцент Шналь Тарас Миколайович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: освоїти: - отримання навиків проектування плоских та просторових дерев’яних конструкції будівель та споруд; - розуміння основ розрахунку та конструювання плоских і просторових дерев’яних конструкції будівель та споруд, а також їх вузлів; - розуміння основ розрахунку дерев’яних конструкції будівель та споруд на вогнестійкість.; вміти: ? виконувати розрахунок площинних дерев’яних конструкцій будівель та споруд; ? виконувати розрахунок просторових дерев’яних конструкцій будівель та споруд; У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН 6. Поглиблення знання в спеціалізації промислове та цивільне будівництво проектування металевих конструкцій, проектування залізобетонних та кам’яних конструкцій, проектування основ та фундаментів, проектування дерев’яних конструкцій, проектування в сейсмічних районах, розробка технологій зведення будівель та споруд; ПРН 8. Знання та розуміння методологій проектування та модернізації об’єктів в спеціалізації ПЦБ відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Будівельна механіка Металеві конструкції Конструкції з дерева та пластмас Кореквізити: Проектування металевих конструкцій
Короткий зміст навчальної програми: Запроектувати огороджуючі та несучі дерев’яні конструкції 1. Вибрати схему споруди та конструкцію покриття. 2. Виконати розрахунок і конструювання основних несучих конструк¬цій покриття і каркасу споруди*: а) визначити розрахункові навантаження; б) виконати статичний розрахунок; в) підібрати і виконати перевірку прийнятих перерізів; 4. Виконати креслення розрахованих конструкцій.
Методи та критерії оцінювання: Пояснювальна записка (30%), графічна частина (20%), захист (40%)
Рекомендована література: ДБН В.2.6-161:2017 Дерев’яні конструкції. Основні положення. – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2017. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування. Київ, Мінбуд України, 2006. Конструкции из дерева и пластмасс. Учебник для вузов/ Под ред. Г.Г. Карлсена и Ю.В. Слицкоухова. –М.: Стройиздат, 1986, -543с. Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры расчета и конструирования. Учебное пособие для вузов/ Под ред. проф. Иванова В.А. –Киев: Вища школа, 1981. –392с. Конструкции из дерева и пластмасс. Иванов В.А., Клименко В.З. –Киев: Вища школа, 1983. –279с.