Металеві конструкції спеціальних споруд

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.E.027
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: д.т.н., професор Кущенко Володимир Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання класифікації конструктивних систем сталевих каркасів, що використовуються для будівель та інженерних споруд; • знання принципів проектування сталевих каркасів будівель та споруд на підставі діючий будівельних норм і державних стандартів; • знання методики розрахунку і принципів конструювання основних елементів сталевих каркасів промислових будівель; • знання принципів створювання раціональних конструктивних форм при проектування велекопролітних, висотних і мостових споруд; • знання складу проектної документації сталевих конструкцій будівель і споруд.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Архітектура будівель і споруд; • Будівельна механіка; • Метали та зварювання в будівництві; • Будівельні конструкції; • Металеві конструкції.
Короткий зміст навчальної програми: Проектування каркасів виробничих будівель. Проектування елементів каркасів одноповерхових промислових будівель: колон, ригелів, прогонів, підкранових конструкцій, в’язей. Каркаси багатоповерхових будівель. Покриття будівель великих прольотів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Металеві конструкцій: підручник для студ. Вищих навчальних закладів/ В.О. Пермяков та ін. ред. В.О. Пермяков, О.В. Шимановський, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. К.: Сталь, 2008 – 812 с. 2. ДБН В.1.2-2: 2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – К.: Мінбуд України, 2006. – 60с. 3. ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 37с. 4. ДБН В.2.6 – 198: 2014. Сталеві конструкції. Норми проектування. – К.: Мінрегіон України 2014 - 199 с.

Металеві конструкції спеціальних споруд (курсовий проект)

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.E.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: д.т.н., професор Кущенко Володимир Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання класифікації конструктивних систем сталевих каркасів, що використовуються для будівель та інженерних споруд; • знання принципів проектування сталевих каркасів будівель та споруд на підставі діючий будівельних норм і державних стандартів; • знання методики розрахунку і принципів конструювання основних елементів сталевих каркасів промислових будівель; • знання принципів створювання раціональних конструктивних форм при проектування велекопролітних, висотних і мостових споруд; • знання складу проектної документації сталевих конструкцій будівель і споруд.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Архітектура будівель і споруд; • Будівельна механіка; • Метали та зварювання в будівництві; • Будівельні конструкції; • Металеві конструкції.
Короткий зміст навчальної програми: Проектування каркасів виробничих будівель. Проектування елементів каркасів одноповерхових промислових будівель: колон, ригелів, прогонів, підкранових конструкцій, в’язей. Каркаси багатоповерхових будівель. Покриття будівель великих прольотів.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (100 %): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Металеві конструкцій: підручник для студ. Вищих навчальних закладів/ В.О. Пермяков та ін. ред. В.О. Пермяков, О.В. Шимановський, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. К.: Сталь, 2008 – 812 с. 2. ДБН В.1.2-2: 2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – К.: Мінбуд України, 2006. – 60с. 3. ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 37с. 4. ДБН В.2.6 – 198: 2014. Сталеві конструкції. Норми проектування. – К.: Мінрегіон України 2014 - 199 с.