Залізобетонні конструкції спеціальних споруд

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.E.026
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: к.т.н., доц. Кархут Ігор Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: фізико-механічні властивості бетону, арматури, залізобетону, каменю, розчину і муру; основи методів розрахунку залізобетонних і кам’яних конструкцій за деформівною моделлю та граничними станами; правилами конструювання раціональних видів залізобетонних і кам’яних конструкцій житлових, цивільних і промислових будівель. Повинен вміти: оцінювати позитивні і негативні риси різних видів збірних, монолітних і збірно-монолітних залізобетонних конструкцій; виконувати розрахунки залізобетонних і кам’яних конструкцій методом станів в т. ч. з використанням ЕОМ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: будівельні матеріали та вироби; архітектура будинків та споруд; технологія будівельних процесів; метрологія та стандартизація; опір матеріалів; будівельна механіка; архітектура житла в системі міської забудови; архітектура промислових будинків та споруд.
Короткий зміст навчальної програми: Основні положення методу розрахунку конструкцій за граничними станами. Дві групи граничних станів. Категорії вимог до тріщиностійкості залізобетонних конструкцій. Стадії напружено-деформованого стану. Тріщиностійкість та переміщення залізобетонних елементів. Розрахунок на утворення нормальних тріщин в елементах, що працюють на згин, позацентровий стиск, позацентровий розтяг. Розрахунок на утворення тріщин, похилих до поздовжньої осі елемента. Розрахунок ширини розкриття тріщин нормальних і похилих до поздовжньої осі елемента. Розрахунок на закриття тріщин. Кривизна осі, жорсткість і прогин залізобетонних елементів при відсутності і наявності тріщин. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Загальні відомості. Фізико-механічні властивості мурів. Міцність кам’яного муру при стиску, розтягу і зрізі. Деформативність муру. Розрахунок елементів мурованих конструкцій за граничними станами (центрально та позацентрово стиснуті елементи). Особливості конструювання і розрахунку армованих мурованих конструкцій (елементи з сітковим армуванням; елементи з поздовжнім армуванням). Розрахунок елементів мурованих будинків (стіни з жорсткою та пружною конструктивними схемами, стіни підвалів, перемички, карнизи). Особливості розрахунку конструкцій, мурованих в зимовий період.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: за результатами практичних занять – 15 балів, лабораторні роботи – 15 балів. (Сума за пк - 30 балів) Підсумковий контроль: іспит (70 балів). Разом - 100 балів.
Рекомендована література: 1. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення: ДБН В.2.6-98:2009. – К.: Мінрегіонбуд України, Державне підприємство «Укрархбудінформ», 2011. – 71 с. (Державні будівельні норми). 2. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування: ДСТУ Б. В.2.6-156:2010. – К.: Мінрегіонбуд України, Державне підприємство «Укрархбудінформ», 2011. – 118 с. (Державні будівельні норми). 3. ДБН В.2.6-162-2010 Кам?яні та армокам’яні конструкції. Основні положення. 4. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – К., Мінбуд України, 2006. 5. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво в сейсмічних районах України. Норми проектування. – К., Мінбуд України, 2014. 6. ДСТУ Б.В.1.2-3.2006. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. – К.: Мінбуд України. 2006. 7. ДСТУ Б В.2.6-207:2015 Розрахунок і конструювання кам’яних та армокам’яних конструкцій будівель та споруд. 8. Бамбура А.М. К построению деформационной теории железобетона стержневых систем на экспериментальной основе /А.М.Бамбура, А.Б.Гурковский // Будівельні конструкції. 2003. – Вып.59.- С.121-130. 9. Бліхарський З.Я. Кархут І.І. Розрахунок і конструювання згинаних залізобетонних елементів.- Львів, 2017. - 188с.

Залізобетонні конструкції спеціальних споруд (курсовий проект)

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.E.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: к.т.н., доц. Кархут Ігор Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: фізико-механічні властивості бетону, арматури, залізобетону, каменю, розчину і муру; основи методів розрахунку залізобетонних і кам’яних конструкцій за деформівною моделлю та граничними станами; правилами конструювання раціональних видів залізобетонних і кам’яних конструкцій житлових, цивільних і промислових будівель. Повинен вміти: оцінювати позитивні і негативні риси різних видів збірних, монолітних і збірно-монолітних залізобетонних конструкцій; виконувати розрахунки залізобетонних і кам’яних конструкцій методом станів в т. ч. з використанням ЕОМ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: будівельні матеріали та вироби; архітектура будинків та споруд; технологія будівельних процесів; метрологія та стандартизація; опір матеріалів; будівельна механіка; архітектура житла в системі міської забудови; архітектура промислових будинків та споруд.
Короткий зміст навчальної програми: Основні положення методу розрахунку конструкцій за граничними станами. Дві групи граничних станів. Категорії вимог до тріщиностійкості залізобетонних конструкцій. Стадії напружено-деформованого стану. Тріщиностійкість та переміщення залізобетонних елементів. Розрахунок на утворення нормальних тріщин в елементах, що працюють на згин, позацентровий стиск, позацентровий розтяг. Розрахунок на утворення тріщин, похилих до поздовжньої осі елемента. Розрахунок ширини розкриття тріщин нормальних і похилих до поздовжньої осі елемента. Розрахунок на закриття тріщин. Кривизна осі, жорсткість і прогин залізобетонних елементів при відсутності і наявності тріщин. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Загальні відомості. Фізико-механічні властивості мурів. Міцність кам’яного муру при стиску, розтягу і зрізі. Деформативність муру. Розрахунок елементів мурованих конструкцій за граничними станами (центрально та позацентрово стиснуті елементи). Особливості конструювання і розрахунку армованих мурованих конструкцій (елементи з сітковим армуванням; елементи з поздовжнім армуванням). Розрахунок елементів мурованих будинків (стіни з жорсткою та пружною конструктивними схемами, стіни підвалів, перемички, карнизи). Особливості розрахунку конструкцій, мурованих в зимовий період.
Методи та критерії оцінювання: Курсова робота оцінюється у 100 балів.
Рекомендована література: 1. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення: ДБН В.2.6-98:2009. – К.: Мінрегіонбуд України, Державне підприємство «Укрархбудінформ», 2011. – 71 с. (Державні будівельні норми). 2. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування: ДСТУ Б. В.2.6-156:2010. – К.: Мінрегіонбуд України, Державне підприємство «Укрархбудінформ», 2011. – 118 с. (Державні будівельні норми). 3. ДБН В.2.6-162-2010 Кам?яні та армокам’яні конструкції. Основні положення. 4. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – К., Мінбуд України, 2006. 5. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво в сейсмічних районах України. Норми проектування. – К., Мінбуд України, 2014. 6. ДСТУ Б.В.1.2-3.2006. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. – К.: Мінбуд України. 2006. 7. ДСТУ Б В.2.6-207:2015 Розрахунок і конструювання кам’яних та армокам’яних конструкцій будівель та споруд. 8. Бамбура А.М. К построению деформационной теории железобетона стержневых систем на экспериментальной основе /А.М.Бамбура, А.Б.Гурковский // Будівельні конструкції. 2003. – Вып.59.- С.121-130. 9. Бліхарський З.Я. Кархут І.І. Розрахунок і конструювання згинаних залізобетонних елементів.- Львів, 2017. - 188с.