Проектування залізобетонних та мурованих конструкцій

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.E.021
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: к.т.н., доц. Хміль Р.Є.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Проектування будівель і споруд з урахуванням особливостей об'єкта будівництва, визначення оптимального режиму його експлуатації. 2. Застосувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей створення та впровадження продукту на поточній спеціалізації. 3. Використовувати знання на практиці, застосовувати методичний інструментарій знань у сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель і споруд, аналізувати результати досліджень у контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: метод скінченних елементів в механіці споруд
Короткий зміст навчальної програми: Конструкції багатоповерхових промислових та цивільних будинків. Конструктивні схеми будинків. Основні вертикальні конструкції, розрахункові схеми і навантаження. Рамні системи. Рамно-в’язеві системи. Плоскі залізобетонні перекриття багатоповерхових промислових та цивільних будинків. Збірні залізобетонні конструкції одноповерхових промислових будівель (підкранові балки, колони, балки, ферми, арки, плити покриття); їх розрахунок та конструювання. Тонкостінні просторові покриття: конструктивні особливості, класифікація. Покриття з циліндричними оболонками і призматичними складками. Покриття з оболонками додатної та від'ємної Гаусової кривизни. Купола та склепінчасті покриття: конструктивні рішення, принципи розрахунку. Висячі покриття: види, конструктивні схеми, розрахунок. Конструкції інженерних споруд: циліндричні та прямокутні резервуари; підпірні стіни; бункери та силоси; водонапірні вежі: конструктивні рішення, особливості розрахунку і конструювання.
Методи та критерії оцінювання: Фінальний контроль - екзаменаційна робота (100 балів).
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.6-98:2009.Бетонні та залізобетонні конструкції. К.: Мінрегіонбуд, 2011 - 71c. 2. ДСТУБ В.2.6-256:2010. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. К.: Мінрегіонбуд, 2011 - 118 с. 3. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. К., Мінбуд України, 2006 - 78 с. 4. Масюк Г.Х. Залізобетонні конструкції інженерних споруд промислових підприємств : Навчальний посібник / Г.Х. Масюк – Рівне : НУВГП, 2011. – 212 с. 5. Практичний розрахунок елементів залізобетонних конструкцій за ДБН В.2.6-98:2009 у порівнянні з розрахунками за СНиП 2.03.01-84* і EN 1992-1-1 (Eurocode 2) / В.М. Бабаев, А.М. Бамбура, О.М. Пустовойтова та ін. ; за заг. ред. В.С. Шмуклера. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 208 с. 6. Залізобетонні конструкції: будівлі, споруди та їх частини : Підручник, 2-ге видання / А.М. Павліков - Полтава, ПолтНТУ, 2017. – 284 с.

Проектування залізобетонних та мурованих конструкцій (курсовий проект)

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.E.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: к.т.н., доц. Хміль Р.Є.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Проектування будівель і споруд з урахуванням особливостей об'єкта будівництва, визначення оптимального режиму його експлуатації. 2. Застосувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей створення та впровадження продукту на поточній спеціалізації. 3. Використовувати знання на практиці, застосовувати методичний інструментарій знань у сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель і споруд, аналізувати результати досліджень у контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: метод скінченних елементів в механіці споруд
Короткий зміст навчальної програми: Конструкції багатоповерхових промислових та цивільних будинків. Конструктивні схеми будинків. Основні вертикальні конструкції, розрахункові схеми і навантаження. Рамні системи. Рамно-в’язеві системи. Плоскі залізобетонні перекриття багатоповерхових промислових та цивільних будинків. Збірні залізобетонні конструкції одноповерхових промислових будівель (підкранові балки, колони, балки, ферми, арки, плити покриття); їх розрахунок та конструювання. Тонкостінні просторові покриття: конструктивні особливості, класифікація. Покриття з циліндричними оболонками і призматичними складками. Покриття з оболонками додатної та від'ємної Гаусової кривизни. Купола та склепінчасті покриття: конструктивні рішення, принципи розрахунку. Висячі покриття: види, конструктивні схеми, розрахунок. Конструкції інженерних споруд: циліндричні та прямокутні резервуари; підпірні стіни; бункери та силоси; водонапірні вежі: конструктивні рішення, особливості розрахунку і конструювання.
Методи та критерії оцінювання: Фінальний контроль - захист готового курсового проекту (100 балів).
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.6-98:2009.Бетонні та залізобетонні конструкції. К.: Мінрегіонбуд, 2011 - 71c. 2. ДСТУБ В.2.6-256:2010. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. К.: Мінрегіонбуд, 2011 - 118 с. 3. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. К., Мінбуд України, 2006 - 78 с. 4. Масюк Г.Х. Залізобетонні конструкції інженерних споруд промислових підприємств : Навчальний посібник / Г.Х. Масюк – Рівне : НУВГП, 2011. – 212 с. 5. Практичний розрахунок елементів залізобетонних конструкцій за ДБН В.2.6-98:2009 у порівнянні з розрахунками за СНиП 2.03.01-84* і EN 1992-1-1 (Eurocode 2) / В.М. Бабаев, А.М. Бамбура, О.М. Пустовойтова та ін. ; за заг. ред. В.С. Шмуклера. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 208 с. 6. Залізобетонні конструкції: будівлі, споруди та їх частини : Підручник, 2-ге видання / А.М. Павліков - Полтава, ПолтНТУ, 2017. – 284 с.