Розробка технологій будівельних процесів, зведення будівель та споруд

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.E.022
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: Мудрий Ігор Богданович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • мати уявлення про наукові основи технології будівельних процесів, контроль якості будівництва і будматеріалів, технології зведення будівель та споруд; • вміти формувати ефективні конструктивно-технологічні рішення при зведенні будівель та споруд в цілому так і окремих частин. • знати методику технологічного проектування окремих видів будівельно-монтажних робіт, зміст і порядок їх виконання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Організація будівництва • Технологія будівельного виробництва
Короткий зміст навчальної програми: Параметри технологічного процесу зведення будівель та споруд; Організаційно-технологічні схеми зведення будівель і споруд; Технологія зведення будівель із конструкцій індустріального виготовлення; Технологія зведення будівель з використанням монолітного та збірного залізобетону; Технології зведення висотних будинків; Технології зведення великопролітних споруд та купольних покрить; Технологія зведення великопролітних споруд з висячими конструкціями покриття
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (25%) • підсумковий контроль (75 %, контрольний захід, екзамен)
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс, який використовується для забезпечення дисципліни " Розробка технології будівельних процесів, зведення будівель та споруд " http://vns.lp.edu.ua/mod/resource/view.php?id= 221124). 2. Гусаков, А.А. Системотехника строительства. Энциклопедический словарь/ А.А. Гусаков - М.: АСВ, 2004 - 320с. 3. Технология возведения зданий и сооружений/Теличенко В.И., Терентьев О.М., Лапидус А.А. Высшая школа. Москва. 2004 - 446 с. 4. Технология возведения зданий/ Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. 2018 - 256 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Розробка технологій будівельних процесів, зведення будівель та споруд (курсовий проект)

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.E.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: Мудрий Ігор Богданович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміти приймати раціональні організаційно-технологічні рішення при формуванні конструкцій будинку • вміти прийняти та розрахувати за прийнятим критерієм ефективності оптимальний варіант зведення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Організація будівництва • Технологія будівельного виробництва
Короткий зміст навчальної програми: Розробка та порівняння ряду організаційно-технологічних рішень зведення фундаментів багатоповерхових жилових споруд. Оцінка ефективності прийнятих варіантів рішень.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль ходу виконання проекту (25%) • захист проекту (усна форма75 %)
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс, який використовується для забезпечення дисципліни " Розробка технології будівельних процесів, зведення будівель та споруд " http://vns.lp.edu.ua/mod/resource/view.php?id= 221124). 2. Гусаков, А.А. Системотехника строительства. Энциклопедический словарь/ А.А. Гусаков - М.: АСВ, 2004 - 320с. 3. Технологія і організація монтажу будівельних конструкцій. За ред. В.К.Черненко. - К.: Будівельник, 2002. 4. Технология возведения зданий. / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров, 2018. с. 256
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).