Енергетичний аудит будівель та споруд

Спеціальність: Міське будівництво та господарство
Код дисципліни: 7.192.03.M.023
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна