Технологія використання сучасних ефективних матеріалів

Спеціальність: Міське будівництво та господарство
Код дисципліни: 7.192.03.E.034
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: Гоголь М.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 2 Результати навчання в результаті вивчення змістового модуля студент повинен: • засвоїти: технологія виготовлення та використання сучасних ефективних матеріалів; основне технологічне обладнання та принцип їх роботи; основні фізично-хімічні властивості будівельних виробів і матеріалів. • Вміти: скласти технологічну схему з виробництва сучасних ефективних матеріалів; підібрати хімічний склад сумішей та розчинів та спосіб виробництва; розрахувати потребу сировинних матеріалів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Новітні технології в проектуванні, виготовленні, будівництві і експлуатації. Сучасні технології енергоефективних будівель і споруд.
Короткий зміст навчальної програми: Основи технології влаштування декоративних покрить експлуатованих внутрішніх керамічних плиток. Стінові матеріали. Покрівельна черепиця. Дренажні труби личкувальні та декоративні вироби. Керамзит. Основи технології виготовлення будівельних елементів із керамічних матеріалів. Класифікація теплоізоляційних матеріалів. Функціональні властивості теплоізоляційних матеріалів і виробів. Будівельно-експлуатаційні властивості теплоізоляційних матеріалів. Способи отримання високо пористих матеріалів і виборів. Штучне мінеральне волокно та теплоізоляційні вироби на його основі. Мінеральна вата. Особливості одержання скловолокна. Вироби із мінеральної вати та скловолокна. Стан і перспективи розвитку виробництва мінераловатних і скловолокнистих виробів. Матеріали та вироби із поризованого штучного скла. Ніздрювате скло (піноскло). Матеріали на основі вспученого рідкого скла. Теплоізоляційні матеріали та вироби із вспучених гірських порід і мінералів. Вспучений перліт і вироби із нього. Ніздрюваті бетони. Види та властивості ніздрюватих бетонів. Технологія одержання ніздрюватих бетонів. Перспективні напрямки удосконалення ніздрюватих бетонів. Перспективні напрямки удосконалення технології та підвищення якості теплоізоляційних ніздрюватих бетонів. Техніка безпеки на підприємствах неорганічних теплоізоляційних матеріалів. Теплоізоляційні матеріали на основі деревини. Деревинно-волокнисті плити. Фіброліт. Теплоізоляційні матеріали на основі місцевої сировини. Торфяні теплоізоляційні вироби. Льнокостричні плити. Комишитові теплоізоляційні вироби. Полімерні, теплоізоляційні матеріали (газонаповнені пластмаси). Види та властивості газонаповнених пластмас. Загальні технологічні принципи одержання газонаповнених пластмас. Пінопласти на основі поліуретанів. Сотопласти. Перспективи розвитку виробництва та застосування пінопластів. Техніка безпеки на підприємствах газонаповнених пластмас. Теплоізоляційні матеріали та вироби на основі азбесту. Азбест і його властивості. Технологія вапняно-кремнезернистих виробів. Азбестодіатомідові маси для мастичної теплоізоляції. Керамічні теплоізоляційні вироби. Діатомітові (трепельні) теплоізоляційні вироби. Високо пориста вогнетривка кераміка. Перспективні теплоізоляційні матеріали і вироби на основі промислових відходів.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль – 20 балів; контрольні заходи – 80 балів. Поточний контроль: лабораторні заняття – 20 балів,
Рекомендована література: Под ред. Ханса Нестле Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии (в 2-х томах), М., 2007. 2. Горохов Е.В., Мущаков В.Ф. Подвесные потолки системы общественных зданий. К., 2007. 3. Дворкін Л.Й., Житковський В.В., Каганов В.О. Бетони на основі наржорстких сумішей. Рівне, 2006. 4. Карапузов Е.К., Соха В.Г., Остапенко Т.Е. Матеріали і технології в сучасному будівництві: К. 2006. 5. Енергозбереження в житловому фонді: проблеми, практика, перспективи: Довриш / НДІпроектреконструкція; Deutshe Energie, 2006. 6. Методичні вказівки. 7. Конспект лекцій.

Технологія використання сучасних ефективних матеріалів (курсовий проект)

Спеціальність: Міське будівництво та господарство
Код дисципліни: 7.192.03.E.036
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: Гоголь М.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 2 Результати навчання в результаті вивчення змістового модуля студент повинен: • засвоїти: технологія виготовлення та використання сучасних ефективних матеріалів; основне технологічне обладнання та принцип їх роботи; основні фізично-хімічні властивості будівельних виробів і матеріалів. • Вміти: скласти технологічну схему з виробництва сучасних ефективних матеріалів; підібрати хімічний склад сумішей та розчинів та спосіб виробництва; розрахувати потребу сировинних матеріалів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Новітні технології в проектуванні, виготовленні, будівництві і експлуатації. Сучасні технології енергоефективних будівель і споруд.
Короткий зміст навчальної програми: Основи технології влаштування декоративних покрить експлуатованих внутрішніх керамічних плиток. Стінові матеріали. Покрівельна черепиця. Дренажні труби личкувальні та декоративні вироби. Керамзит. Основи технології виготовлення будівельних елементів із керамічних матеріалів. Класифікація теплоізоляційних матеріалів. Функціональні властивості теплоізоляційних матеріалів і виробів. Будівельно-експлуатаційні властивості теплоізоляційних матеріалів. Способи отримання високо пористих матеріалів і виборів. Штучне мінеральне волокно та теплоізоляційні вироби на його основі. Мінеральна вата. Особливості одержання скловолокна. Вироби із мінеральної вати та скловолокна. Стан і перспективи розвитку виробництва мінераловатних і скловолокнистих виробів. Матеріали та вироби із поризованого штучного скла. Ніздрювате скло (піноскло). Матеріали на основі вспученого рідкого скла. Теплоізоляційні матеріали та вироби із вспучених гірських порід і мінералів. Вспучений перліт і вироби із нього. Ніздрюваті бетони. Види та властивості ніздрюватих бетонів. Технологія одержання ніздрюватих бетонів. Перспективні напрямки удосконалення ніздрюватих бетонів. Перспективні напрямки удосконалення технології та підвищення якості теплоізоляційних ніздрюватих бетонів. Техніка безпеки на підприємствах неорганічних теплоізоляційних матеріалів. Теплоізоляційні матеріали на основі деревини. Деревинно-волокнисті плити. Фіброліт. Теплоізоляційні матеріали на основі місцевої сировини. Торфяні теплоізоляційні вироби. Льнокостричні плити. Комишитові теплоізоляційні вироби. Полімерні, теплоізоляційні матеріали (газонаповнені пластмаси). Види та властивості газонаповнених пластмас. Загальні технологічні принципи одержання газонаповнених пластмас. Пінопласти на основі поліуретанів. Сотопласти. Перспективи розвитку виробництва та застосування пінопластів. Техніка безпеки на підприємствах газонаповнених пластмас. Теплоізоляційні матеріали та вироби на основі азбесту. Азбест і його властивості. Технологія вапняно-кремнезернистих виробів. Азбестодіатомідові маси для мастичної теплоізоляції. Керамічні теплоізоляційні вироби. Діатомітові (трепельні) теплоізоляційні вироби. Високо пориста вогнетривка кераміка. Перспективні теплоізоляційні матеріали і вироби на основі промислових відходів.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль – 20 балів; контрольні заходи – 80 балів. Поточний контроль: лабораторні заняття – 20 балів,
Рекомендована література: Под ред. Ханса Нестле Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии (в 2-х томах), М., 2007. 2. Горохов Е.В., Мущаков В.Ф. Подвесные потолки системы общественных зданий. К., 2007. 3. Дворкін Л.Й., Житковський В.В., Каганов В.О. Бетони на основі наржорстких сумішей. Рівне, 2006. 4. Карапузов Е.К., Соха В.Г., Остапенко Т.Е. Матеріали і технології в сучасному будівництві: К. 2006. 5. Енергозбереження в житловому фонді: проблеми, практика, перспективи: Довриш / НДІпроектреконструкція; Deutshe Energie, 2006. 6. Методичні вказівки. 7. Конспект лекцій.