Контроль виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.E.025
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н., доцент Пенцак А.Я., к.т.н., доцент Парнета Б.З.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва та інженерних мереж. - Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. - Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів. - Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. - Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва. - Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж. - застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Будівельна техніка Будівельне матеріалознавство Технологія будівельного виробництва Будівельні конструкції
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни передбачає вивчення таких розділів: технологія монтажу, будівлі з покриттями нетипових конструкцій; монтаж висотних будівель; висячі покриття мембранні і вантові; ізоляція будівельних конструкцій і споруд; спеціальні види гідроізоляції; тепло- і звукоізоляція конструкцій; забезпечення ізоляцією конструкцій і споруд при будівництві та реконструкції; оздоблювальні роботи в умовах сучасної технології будівництва; сучасні матеріали і технології; виконання тинькувальних робіт; обличкування зовнішніх і внутрішніх поверхонь сучасними матеріалами; оздоблення поверхонь шпалерами і плівками; особливості влаштування рулонних підлог; влаштування похилих підлог.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (20%) • підсумковий контроль (80 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (80%)
Рекомендована література: 1. Технічний нагляд. Посібник інженера технічного нагляду. Видано у 2018р 2. Технологія будівельного виробництва: Підручник / За ред. М. Ярмоленка Видання 2-е, доповнене та перероблене. К.: Вища шк., 2005. - 342 с.: іл. 3. Жван В.Д., Помазан М.Д., Жван О.В. Зведення і монтаж будівель і споруд .Навч. посібник. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 395 с. 4. Кондращенко О. В. Матеріалознавство: навчальний посібник / Олена Володимирівна Кондращенко. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 182 с. 5. Строительное материаловедение: учебное пособие / В. И. Большаков, Л. И. Дворкин. – Днепропетровск : РВА «Дніпро-VAL, 2004. – 678 с. 6. Карапузов Є.К. Утеплення фасадів: підруч. / Є.К. Карапузов, В.Г. Соха. – К.: Вища освіта, 2007. – 319 с.

Контроль виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (курсова робота)

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.E.028
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н., доцент Пенцак А.Я., к.т.н., доцент Парнета Б.З.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва та інженерних мереж. - Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. - Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів. - Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. - Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва. - Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж. - застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Будівельна техніка Будівельне матеріалознавство Технологія будівельного виробництва Будівельні конструкції
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни передбачає вивчення таких розділів: технологія монтажу, будівлі з покриттями нетипових конструкцій; монтаж висотних будівель; висячі покриття мембранні і вантові; ізоляція будівельних конструкцій і споруд; спеціальні види гідроізоляції; тепло- і звукоізоляція конструкцій; забезпечення ізоляцією конструкцій і споруд при будівництві та реконструкції; оздоблювальні роботи в умовах сучасної технології будівництва; сучасні матеріали і технології; виконання тинькувальних робіт; обличкування зовнішніх і внутрішніх поверхонь сучасними матеріалами; оздоблення поверхонь шпалерами і плівками; особливості влаштування рулонних підлог; влаштування похилих підлог.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (20%) • підсумковий контроль (80 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (80%)
Рекомендована література: 1. Технічний нагляд. Посібник інженера технічного нагляду. Видано у 2018р 2. Технологія будівельного виробництва: Підручник / За ред. М. Ярмоленка Видання 2-е, доповнене та перероблене. К.: Вища шк., 2005. - 342 с.: іл. 3. Жван В.Д., Помазан М.Д., Жван О.В. Зведення і монтаж будівель і споруд .Навч. посібник. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 395 с. 4. Кондращенко О. В. Матеріалознавство: навчальний посібник / Олена Володимирівна Кондращенко. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 182 с. 5. Строительное материаловедение: учебное пособие / В. И. Большаков, Л. И. Дворкин. – Днепропетровск : РВА «Дніпро-VAL, 2004. – 678 с. 6. Карапузов Є.К. Утеплення фасадів: підруч. / Є.К. Карапузов, В.Г. Соха. – К.: Вища освіта, 2007. – 319 с.