Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.O.017
Кількість кредитів: 10.50
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н. доцент Пенцак Андрій Ярославович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Під час практики студент повинен знати: • структуру виробничих підприємств будівельної індустрії; • технологічні схеми організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; • сучасне технологічне обладнання; • роботу будівельної лабораторії; вміти: • самостійно організовувати і виконувати технологічні процеси з виготовлення будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; • вільно користуватися технічною документацією; • забезпечувати умови безпечного виконання робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельне матеріалознавство; • Технологія виготовлення стінових і оздоблювальних матеріалів; • Енерго та ресурсоощадні технології в будівництві;
Короткий зміст навчальної програми: Організація практики. Виробнича і технологічна робота. Охорона праці та навколишнього середовища. Стандартизація і контроль якості ремонтно-будівельних робіт. Науково-дослідницька робота. Виконання індивідуального завдання по практиці. Складання звіту по практиці і його захист
Методи та критерії оцінювання: • Захист звіту з проходження практики згідно індивідуального завдання (100%)
Рекомендована література: 1. Горчаков Г.І.Будівельні матеріали. -М.Вищ.шк.,1981.-421с. 2. Гершберг О.А.Технологія бетонних і залізобетонних виробів.М.:Вид-во літ-ри по будвівн.,1971. - 359 с. 3. Баженов Ю.М. Технологія бетону.-М.:Вищ.шк.,1987.-415 с. 4. Стефанов Б.В.,Русанова Н.Г.,Волянський А.А. Технологія виробництва бетонних і залізобетонних виробів. - Київ: Вища школа.,Голов.вид-во, 1982. - 406 с. 5. Шихненко І.В.Короткий довідник інженера-технолога по виробництву залізобетону. - Київ: Будівельник, 1989. - 296 с.