Транспортні споруди на автомобільних дорогах

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: доцент Собко Юрій Мирославович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (ПРН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами АДА, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі). РН2 (ПРН 3. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, інтелектуальна власність, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством). РН3 (ПРН 5. Знання та розуміння методологій складання принципових, функціональних, монтажних, структурних схем, технологічних регламентів, монтажних і складальних креслень, технічних описів, інструкцій з експлуатації та ін. РН4 (ПРНПС 1. Застосовувати набуті знання і розуміння для формулювання та вирішення завдань розвитку автомобільних доріг і аеродромів, дорожніх та аеродромних покрить, реконструкції шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них, використовуючи відомі методи). РН5 (ПРНC 6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в проектуванні, будівництві, експлуатації автомобільних доріг і аеродромів та організації дорожнього руху). РН6 (ПРНC 8 Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в проектуванні, будівництві та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів з використанням об’єктів виробничої бази дорожнього будівництва). РН7 (АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення). РН8 (АіВ 4. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теоретична механіка • Основи та фундаменти • Будівельні матеріали • Будівельні конструкції
Короткий зміст навчальної програми: Залізобетонні балкові мости. Основні системи залізобетонних балкових мостів з попередньо напруженого залізобетону. Розрахунок попередньо напружених залізобетонних балок прольотних мостів. Труби під насипами автодоріг. Підпірні стіни. Проектування металевих мостів.
Методи та критерії оцінювання: усне опитування, контрольна робота (30%) письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Приклади розрахунку та проектування балкових прогонових будов залізобетонних мостів: Навчальний посібник. /Яременко О.Ф., Кваша В.Г. та ін. – Одеса: Астропринт, 2011. – 312с. 2. Будова та експлуатація штучних споруд: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Лучко Йосип Йосипович, Распопов Олександр Сергійович; за ред. Й. Й. Лучка ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна Львів: Каменяр, 2011. — 878 с. 3. ДСТУ 8814:2018 Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни та визначення понять

Транспортні споруди на автомобільних дорогах (курсова робота)

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.007
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: доцент Собко Юрій Мирославович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (ПРН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами АДА, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі). РН2 (ПРН 3. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, інтелектуальна власність, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством). РН3 (ПРН 5. Знання та розуміння методологій складання принципових, функціональних, монтажних, структурних схем, технологічних регламентів, монтажних і складальних креслень, технічних описів, інструкцій з експлуатації та ін. РН4 (ПРНПС 1. Застосовувати набуті знання і розуміння для формулювання та вирішення завдань розвитку автомобільних доріг і аеродромів, дорожніх та аеродромних покрить, реконструкції шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них, використовуючи відомі методи). РН5 (ПРНC 6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в проектуванні, будівництві, експлуатації автомобільних доріг і аеродромів та організації дорожнього руху). РН6 (ПРНC 8 Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в проектуванні, будівництві та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів з використанням об’єктів виробничої бази дорожнього будівництва). РН7 (АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення). РН8 (АіВ 4. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теоретична механіка • Основи та фундаменти • Будівельні матеріали • Будівельні конструкції
Короткий зміст навчальної програми: Залізобетонні балкові мости. Основні системи залізобетонних балкових мостів з попередньо напруженого залізобетону. Розрахунок попередньо напружених залізобетонних балок прольотних мостів. Труби під насипами автодоріг. Підпірні стіни. Проектування металевих мостів.
Методи та критерії оцінювання: усне опитування, контрольна робота (30%) письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Приклади розрахунку та проектування балкових прогонових будов залізобетонних мостів: Навчальний посібник. /Яременко О.Ф., Кваша В.Г. та ін. – Одеса: Астропринт, 2011. – 312с. 2. Будова та експлуатація штучних споруд: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Лучко Йосип Йосипович, Распопов Олександр Сергійович; за ред. Й. Й. Лучка ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна Львів: Каменяр, 2011. — 878 с. 3. ДСТУ 8814:2018 Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни та визначення понять